Suriname en de Verenigde Naties (VN) hebben vandaag de United Development Action Plan (UNDAP) over de periode 2012-2016 ondertekend. Het UNDAP specificeert de interventies die zullen worden ondernomen om de ontwikkelingsdoelen zoals vastgesteld in het United Nations Development Assisstance Framework ( UNDAF) te bereiken. In het kader van het actieplan zijn de verschillende ministeries en hun focalpoints betrokken geweest.

Volgens VN vertegenwoordiger, Marcia de Castro is het belangrijkste doel van het actieplan om de regering te assisteren bij het implementeren van de belangrijke doelen van het ontwikkelingsplan gericht op de verbetering van de levensomstandigheden van de Surinaamse staatsburgers. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken gaf het belang van samenwerking aan met internationale organisaties en deelde mede dat deze regering meer waarde hecht aan technische assistentie en kennis overdracht in plaatst van financiële ondersteuning.

In het kader van de samenwerking met de VN zal er met name technische assistentie worden verleend op de navolgende gebieden: Gezondheid, Onderwijs, Jeugd en Kinderen, Sociale Zekerheid en armoedebestrijding, Agrarische sector, Milieu, wetgeving en het gebruik van nieuwe technologieën ten behoeve van de ontwikkeling.

Voorts gaf Marcia de Castro aan dat door het ondertekenen van dit actieplan de VN samen zal werken met de regering om significante resultaten te boeken voor ontwikkeling van de kwetsbare leefgemeenschappen in ons land.

Suriname en de VN hebben op 15 februari 2012 de United Development Assistance Framework ( UNDAF) ondertekend over de periode 2012-2016. Het UNDAF 2012-2016 is een raamwerk overeenkomst tussen Suriname en de VN voor samenwerking op diverse gebieden

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.