Met de ondertekening van de Memory of Understanding door de LVV-minister H.S. Setrowidjojo en landbouwminister G.R. Rollero van Cuba, is de weg richting agrarische samenwerking verder beklonken. Deze ondertekening vond plaats in de Republiek Cuba waar minister Setrowidjojo samen met zijn onderdirecteuren Landbouw en Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking van 7 tot en met 11 mei 2012 een werkbezoek aflegde op uitnoding van minister Rollero.

Aanleiding van dit bezoek is de afspraak tussen de Presidenten van beide landen om ook op agrarisch gebied intensieve samenwerking aan te gaan. Voor Suriname betekent dit een potentiele introductie van gespecialiseerde deskundigheid op duurzame en industriele productie, milieuvriendelijke en voedselveilige landbouw, innovatieve technologieen voor productie en verwerking.

LVV concentreert zich dit jaar eerst op het halen van specialisten naar Suriname voor de verduurzaming van de productie in de tuinbouwsector en de bescherming van exporteurs. Voorbereidingen zijn al ingezet om specialisten naar Suriname te halen om de ondersteuning te geven aan het begeleidingsproject dat reeds op gang is gebracht voor de introductie van GLOBAL GAP in de productie van groenten voor de export. Het streven is om twee specialisten op dit gebied al in juni 2012 in Suriname te hebben om vooral het voedselveiligheidsaspect dat zo onder de microscopische kijker wordt gezet bij de internationale agrarische handel, te helpen begeleiden.

Potentiele ontwikkelingsgebieden zijn ook geidentificeerd op het vlak van het opzetten van productiebedrijven die uitsluitend producten vervaardigen op biologische basis. Labiofam, een van de gerenommeerde productiebedrijven in Cuba, is bijvoorbeeld bereid Suriname te ondersteunen in het opzetten van een eigen fabriek voor de productie van milieuvriendelijke meststoffen, groeistimulatoren voor agrarische productie, cosmetica, voedingssuplementen en medicamenten voor mens en dier. Hun grondstoffen halen zij voornamelijk uit landbouwproducten, waar zij vooral middels biotechnologische ingrepen en innovatieve verwerkingssystemen waarde aan toevoegen. Duurzame landbouw kan beter gestalte krijgen, als in Suriname zelf milieuvriendelijke productiemiddelen worden vervaardigd. De geboden ondersteuning wordt daarom als zeer positief ervaren.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.