“Water is een van de belangrijke sectoren in ons land”. Met deze woorden opende minister Jim Hok op 28 november jl. de bespreking met de Cubaanse delegatie onder leiding van Ing. Vladimir Cabranes Alpizar. De samenwerking Cuba – Suriname is voortgevloeid uit de afspraken die tussen de staatshoofden en regeringsleiders zijn gemaakt op de Caricom- Cubatop welke in december 2011 te Trinidad & Tobago werd gehouden.

Er is ondermeer door de Republiek Cuba aan de Caricomlanden technische samenwerking aangeboden op het gebied van waterzuivering en watervoorraad- management, gericht op een adequate voorziening van drinkwater,  water voor de landbouw en industrieële doeleinden, alsook op het gebied van afvalwaterzuivering.

Van 29 tot en met 31 oktober 2012 heeft een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een werkbezoek gebracht aan Cuba, om kennis te nemen van de specifieke competenties welke dit land heeft ontwikkeld. Ook is gekeken naar mogelijkheden op het gebied van water, die voor ons land van belang  zouden kunnen zijn.

Tijdens het tegenbezoek van de Cubanen is naar voren gekomen dat Suriname geen tekort heeft aan water maar dat het beheer van water een probleem vormt. Volgens Ing. Vladimir Cabranes Alpizar zal daaraan gewerkt moeten worden. De Cubaanse delegatie heeft bezoeken gebracht aan verschillende waterinstallaties in de stad alsook het binnenland. Verder hebben zij het laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg bezocht waar onder andere het onderzoek van het water plaatsvindt.

Volgens Ir. Rudie Schillevoort directeur van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zal er een begin gemaakt moeten worden met een Water Safety Plan. Ook moet een unit opgericht worden die voor de monitoring zal zorgen. Er moet een discussie op gang gebracht worden met de steakholders over hoe onder andere de kosten en de betaling van deze unit zal moeten geschieden.

Minister Jim Hok was zeer ingenomen met het bezoek van de Cubanen. De bewindsman gaf aan dat met dit tegenbezoek wij een beter beeld hebben hoe de samenwerking eruit kan zien.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.