Politie bewaakt gevaarlijke brug

Surinaamse Politie bewaakt gevaarlijke brug

Wageningen – Onlangs is gebleken dat de brug aan het wegzakken is in de bodem. De Surinaamse politiek greep direct in. Sinds maandag 16 april mogen voertuigen die meer dan 4 ton wegen niet meer over de brug rijden. De politie ziet erop toe dat het verkeer zich hieraan houdt. Ook zijn er extra waarschuwingsborden geplaatst voor het .

De districtscommissaris beweert dat, ondanks het feit dat de brug al vanaf 2000 aangepakt had moeten worden,  de brug niet op instorten staat. De commissaris benadrukt dat de  veilig is.