PARAMARIBO, 12 jul – Leden van de parlementaire oppositie hebben alarm geslagen. In een brief aan president Desiré Bouterse wordt de vrees geuit dat Staatsolie wordt verkocht. De regering zou van plan zijn het bedrijf van de hand te doen. De parlementariërs van Nieuw Front en Bep willen weten waar een dergelijk besluit vandaan komt.

Staatsolie boert goed en de perspectieven zijn zo mogelijk nog beter. “Waarom wordt het bedrijf in vreemde handen gelegd? Is het niet de kip slachten die de gouden eieren legt voor het volk van Suriname? De vraag is ook of verkoop van aandelen van Staatsolie nu, de toets van doelmatigheid zou kunnen doorstaan”, stellen de parlementariërs in hun brief. Het parlement is niet gekend. Dat geeft nog meer bedenkingen, ook omdat het dezelfde Bouterse was die het bedrijf ooit al wilde verkopen.

“Kan de president aangeven of het beleid van deze regering is om aandelen van Staatsolie in handen van derden te brengen? Indien deze vraag positief wordt beantwoord, kan de president aangeven wanneer dit uit te voeren beleid is goedgekeurd door De Nationale Assemblee, zoals dat vereist wordt door de grondwet? Kan de president aangeven wat de redenen zijn om aandelen van Staatsolie in handen van derden te brengen?”, aldus de parlementariërs.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.