In de economische levenssfeer praten we over superieure en inferieure goederen. Prijs/ kwaliteit verhoudingen, daar gaat het om in de ingezonden stukken op GFC Nieuws van de zeer geachte heer Roy Raymond de Miranda en diens zeer geachte criticus Robbie Mohansingh.

Ik denk dat zowel de heren Roy de Miranda als Robbie Mohansingh een heel erg legitieme, billijke, redelijke, rechtvaardige en sterke punt hebben aangaande de afwezige controle mechanismen op de geïmporteerde Chinese producten.

Beide heren willen met hun opmerking de Surinaamse autoriteiten een sterk signaal afgeven die er toe bijdraagt om de lacune aangaande de afwezige controlemechanismen op de geïmporteerde Chinese en alle van elders komende producten te screenen voordat die de consumentenmarkt van Suriname bereiken.

Pas als daartoe de wettelijke basis wordt gecreëerd voor een instituut of autoriteit die erop toeziet dat noch Chinese of van elders producten worden geïmporteerd die niet inferieur of nep mogen zijn, maar moeten voldoen aan geldige ISO- richtlijnen, zal het probleem worden verholpen.

Verplicht op de etiketten van alle te verhandelen of verhandelbare producten, moet de Surinaamse consument in de aanwezige landstalen, kunnen aflezen: begin en einddatum van houdbaarheid, alsmede productsamenstelling en inhoud, liefst gespecificeerd wat voor andere toevoegingen en allergieën die zij kan verwachten bij gebruik.

De codering of etikettering van de producten zal bij afname van dergelijke producten die daarvan zijn voorzien, de consumentenzekerheid, veiligheid en volksgezondheid bij gebruik van dergelijke aangeboden producten op de schappen doen toenemen.

Door deze maatregelen krijgt de Surinaamse consument, pas dan de beschikking en het zicht over een grotere keuzevrijheid en veiligheid over de prijs/kwaliteit verhouding.

Het product zal bij het naderen van de houdbaarheidsdatum in duurzaamheid afnemen(en dus inferieur worden), waardoor een nieuwe prijs/ kwaliteitsverhouding moet gaan gelden (hiervoor zal extra alertheid en streng toezicht van de voedselketen en warendienst worden vereist, ergo nieuwe werkgelegenheid).

Alleen in dit geval is de inferioriteit van het aangeboden goed legitiem, dus nog voordat de einddatum is bereikt, binnen de ISO Norm.

Na de houdbaarheidsdatum-na de ISO Norm-, moeten deze producten van de schappen worden verwijderd en mogen geheel en al niet meer als verkoopbare waar aan de consument worden aangeboden, maar moet worden vernietigd of doorgedraaid.

A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.