Subsidieaanvragen bij stichting herdenking slavernijverleden

Op 1 juli 2013 is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Dat was een gedenkwaardig moment voor allen die direct of indirect in de koloniën te maken hadden met slavernij.

Om het slavernijverleden en hedendaagse vormen van slavernij onder de aandacht te brengen van een groot publiek is, op initiatief van de gemeente Amsterdam en in overleg met het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis), de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 in het leven geroepen.

In het jaar 2013 wil de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 samen met belangrijke partners een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten organiseren in Amsterdam en in andere plekken in Nederland. Doel van de herdenking is stil te staan bij het gezamenlijk verleden van alle Nederlanders met betrekking tot de slavernij en vooruit te kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere emancipatie. Verbreding van kennis en verdieping van inzicht moeten leiden tot een bundeling van krachten voor een gezamenlijke toekomst.

Inmiddels hebben zich al verschillende initiatiefnemers aangemeld met concrete ideeën voor activiteiten. In veel gevallen organiseren initiatiefnemers op eigen kosten activiteiten, het is echter in sommige gevallen ook mogelijk om een bijdrage te krijgen van de stichting op voorwaarde dat aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een aanvraagformulier en de beoordelingscriteria zijn te vinden op de website van de stichting: www.herdenkingslavernijverleden2013.nl.

Het stichtingsbestuur hoopt dat meerdere organisaties en instellingen voorstellen aandragen. Het aanvragen van subsidies kan voorlopig nog tot 1 juli 2012.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.