Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor beleidsmakers, verzekeraars en zorgverleners op woensdag 16 november 2016 een strategische werksessie georganiseerd. Het doel van deze werksessie was om een gezamenlijke visie, doelstelling en een strategisch raamwerk voor de ziekenhuiszorg van Suriname vast te stellen.

Deze zullen het uitgangspunt zijn voor het ziekenhuiszorg beleid en de aanpak van de huidige problematiek en de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg om blijvend en steeds beter aan de gezondheidszorg behoeften van de populatie te voldoen.

Verder was deze werksessie bedoeld om vast te stellen welke veranderingen nodig zijn om de acute problemen op te lossen en tegelijkertijd structurele oplossingen te bieden voor de gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg in het bijzonder.

Uit de werksessie moet een gezamenlijke visie en strategie uitvloeien voor de ziekenhuiszorg en een realistisch meer jaren stappenplan waarmee voor de langere termijn de noodzakelijke en wenselijke ziekenhuiszorg voor een ieder in Suriname kan worden gewaarborgd.

Bij deze werksessie was minister Patrick Pengel die inleider. Hij deed een presentatie over de visie en strategie van ziekenhuizen in Suriname. “Als wij willen dat de zorg meer geld gegund wordt moeten we gezamenlijk werken aan meer en zichtbare waarde van de zorg voor de samenleving,” zegt de minister.

De participanten hebben alvorens over te gaan tot het vast stellen van het strategisch raamwerk voor de ziekenhuiszorg, een serious game gespeeld welke een computersimulatie is waarbij een levensechte situatie wordt gespeeld. Door deze game kon eenieder ervaren waar de problemen ontstaan in het primaire proces (het proces rondom de patiënt) en de aansluiting met het secundaire proces welke is, de administratieve verwerking.(GFC)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.