Van 2 tot en met 4 november vindt te Asindo’opo de Saamaka Lio Kuutu plaats. De geplande volksraadpleging heeft als titel : Traditioneel gezag, toekomst en ontwikkeling van de Saamaka Lio, meegekregen.

Tijdens vijf dagdelen willen de Gaama en het traditioneel gezag met de bevolking in dialoog gaan om te komen tot een strategisch plan op korte en middellange termijn dat moet leiden naar het opstarten van een Saamaka economie. Eveneens wordt gestreefd om de contouren van de lange termijn ontwikkeling te definiëren.

Om dat te bereiken hebben Gaama Albert en zijn staf deskundigen uit verschillende sectoren geraadpleegd. Zo werden de voorbije weken en maanden oriëntatiegesprekken gevoerd met ondernemers, bedrijven, overheid, NGO’s en internationale organisaties om beter zicht te krijgen op haalbare mogelijkheden binnen het gebied.

Met ontwikkelingsdeskundigen werd nagegaan welke structuren nodig zijn om zo een proces van omschakeling te kunnen begeleiden en ondersteunen. Daaruit bleek dat het traditioneel gezag nieuwe taken zal worden toegeschoven.

De situatie van de Saamaka voorouders die in hun wijsheid het traditioneel gezag hebben ingesteld, is immers niet langer dezelfde als die waarin de tribale volkeren zich vandaag de dag bevinden. Er zijn nieuwe uitdagingen op velerlei gebieden die moeten worden aangepakt indien de Saamaka Lo zijn eigenheid en tradities wil bewaren.

De conclusies van die gesprekken worden nu aan de bevolking voorgehouden die het laatste woord zal krijgen in het wel of niet accepteren van de voorstellen. De Gaama heeft daartoe alle gezagsdragers, dorpsbesturen, vertegenwoordigers van functionele groepen en sleutelfiguren uit de dorpen uitgenodigd.

Iedereen die zich Saamaka noemt is welkom. Er wordt dan ook een grote opkomst verwacht mede omdat na de terugkeer van de Gaama in zijn residentie bijna alle dorpen om audiëntie hebben verzocht en hun opwachting te Asindo’opo hebben gemaakt.

Het programma tijdens de vijf dagdelen is vooropgesteld als volgt:

1. Opening conferentie & Verzoeningstoespraak door Gaama
2. Randvoorwaarden van een Saamaka economie en nieuwe taken voor het traditionele gezag
3. Strategische keuzen voor duurzame ontwikkeling
4. Saamaka economie zonder verlies van traditionele waarden
5. Formuleren van het strategisch ontwikkelingsplan

Na afloop van de Lio Kuutu zullen de besluiten door deskundigen worden gebundeld in een strategisch ontwikkelingsplan dat zal dienen als leidraad voor gesprekken met de Surinaamse overheid en investeerders inzake de ontwikkeling van het gebied.

Hiermee hoopt de Gaama dat een einde zal komen aan de wildgroei van gonduitgiften, houtkap of andere milieuvernietigende activiteiten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.