Noorse onderzoekers vinden geen aanwijzingen dat straling van mobiele telefoons of draadloze netwerken gerelateerd is aan kanker of onvruchtbaarheid.

De onderzoekers van het Noorse Expertcomité presenteren deze conclusies deze week in een lijvig rapport.

De discussie of de elektromagnetische velden die mobiele telefoons en draadloze netwerken uitzenden schadelijk zijn voor de gezondheid, woedt al een tijdje. Zo goed als alle wetenschappers zijn het er over eens dat schade onwaarschijnlijk is, maar volledige zekerheid durven ze nog niet te geven. De Noorse wetenschappers doen dit nu wel. Ze stellen dat hun conclusies met verwaarloosbare onzekerheden zijn omgeven.

De Noren onderzochten een heel palet aan variabelen en hun mogelijke correlaties met het gebruik van mobiele telefoons: kanker, onvruchtbaarheid, hormonale veranderingen, impact op het immuunsysteem en zenuwstelsel, genetische veranderingen, etc. In alle gevallen was er geen sprake van schadelijke effect door elektromagnetische velden.

Ook concludeerden de onderzoekers dat er geen grond is voor het bestaan van elektromagnetische hypersensiviteit, de aandoening waarbij mensen zeggen gevoelig te zijn voor de straling van mobiele telefoon en draadloze netwerken. De oorsprong van de klachten moeten gezocht worden in het psychische, zeggen ze.

Als advies geven de onderzoekers mee dat er voor overheden geen enkele reden is om blootstelling aan elektromagnetische velden aan banden te leggen, zoals dat nu wel gebeurt in onder andere Frankrijk.

(nu.nl)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.