NIEUW-NICKERIE-De nog in oprichting zijnde stichting Jongeren Organisatie In Nickerie, JOIN, organiseert dit weekend fundraisingsactiviteiten ten behoeve van sociale projecten.

Woordvoerder van stichting, Jayend Karaya, die tevens jeugdparlementariër van het district is, geeft aan dat het initiatief om deze stichting in het leven te roepen kwam nadat er bij enkele Nickeriaanse jongeren de behoefte bestond om gestructureerd en georganiseerd voor de belangen van de Nickeriaanse jongeren op te komen.

Nadat alle administratieve zaken rond zijn, zal de stichting rond midden december geproclameerd worden.

Voorlopige secretaris en penningmeester, Sanjay Nunda, geeft aan dat alle zaken over de stichting transparant en open voor alle Nickerianen zullen zijn

De stichting streeft ernaar jongeren actiever te betrekken bij sport-, educatieve en politiek bestuurlijke activiteiten. Naast het actiever betrekken van de jongeren, wil de stichting sociaal zwakkere jongeren extra aandacht en hulp bieden. Ook het verzorgen van onder meer cursussen, lezingen en voorlichtingsactiviteiten met betrekking tot hiv en aids, drugs & alcohol en zelfdoding genieten prioriteit.

Karaya geeft aan dat de stichting zelf initiatieven zal nemen om zaken te realiseren. De stichting maakt dit weekend gebruik van de gelegenheid om voeding en dranken te verkopen op het marktterrein, tegenover het Brassaplein. De volledige winsten zullen aangewend worden voor sociale projecten voor de jeugd van Nickerie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.