De Stichting Buurtwerk Latour (STIBULA) start met een buurtsportcompetitie voor teams van verschillende buurten, zoals Latour, Ramgoelam,Winti Wai, Pontbuiten, Latour2, Goede Verwachting en Menckendam. Begonnen wordt met een voetbalcompetitie. De andere takken van sport zoals basketbal en volleybal komen later aan de orde.

In verband vindt op woensdag 12 februari aanstaande de eerste overleg bijeenkomst plaats met de verschillende buurtteambegeleiders en wel om 18:00 uur in het buurttehuis van Stibula aan de Tigristraat. Buurtteams die zich alsnog willen inschrijven kunnen dagelijks contact maken met het secretariaat van Stibula of bij de coördinator voor dit onderdeel de heer Schet. Het geheel staat onder leiding van de cursisten die in de afgelopen zes maanden de opleiding voor sportleiders van de Stichting Instituut Sport Opleidingen (SISO) hebben gevolgd in Stibula.

Het buurttehuis zal de komende periode samen met het onderdirectoraat Jeugdcentra van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken jongeren ondersteunen om hun talenten, kwaliteiten en kunnen te presenteren als goed amusement voor hun buurt.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.