Stephano Biervliet zegt, dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van belastingen in Suriname. Volgens hem moet belastingordening tot meer zelfstandigheid leiden. “Dat is gunstig en positief, verandering moet echter niet leiden tot meer kans op frauderen”, merkt Biervliet op.

“Onderzoek en handhavingscapaciteit zijn een grotere zorg dan verzelfstandiging.” Voor Biervliet moeten de rechtspositie en opgebouwde aanspraken, zoals voor de factor arbeid, berekend worden. “Daarnaast mis ik ieder oog op decentralisatie en budget mogelijkheden voor ressorten en districten”, vult hij aan. 

Biervliet: “Een bedrijfsmatige aanpak en een bedrijfsvoering die gezond zijn, zijn nog geen reden om tot oprichting van een onderneming over te gaan, wanneer het op fiscaal beleid aankomt.”

Het hoofdbestuurslid van PRO merkt op, dat opeenvolgende regeringen landstaken, in bedrijfsvorm laten vervallen. Daarbij noemt hij ook de aanwezigheid van corruptie. Biervliet stelt de vraag welke waarborgen de ontwerpwet hiertegen biedt. “Naar mijn mening weinig tot geen. Ik zie liever een investering in het personeel en politieke moed om uitzonderingen uit te sluiten.”  

Biervliet benadrukt dat hij de veranderingen niet rooskleurig ziet. “Want veranderingen moeten in het voordeel zijn van het volk.” 

Tot slot zegt hij, dat het onverantwoord is om zonder een vakminister op Financiën, vergaande wijziging van de daadkracht van dat ministerie te behandelen in de Nationale Assemblee.

RB  

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.