PARAMARIBO, 23 okt – De zoetwaterbronnen in Suriname worden ernstig bedreigd. Dit melden het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, en Conservation International Suriname in een rapport over de stand van het milieu. Hoewel exacte cijfers ontbreken, valt op te maken dat het niet goed gaat met de bescherming. Waterbronnen over het gehele land dreigen vervuild te raken of zijn dat al.

De grootste boosdoener is de onbesuisde goudwinning in vooral het binnenland. Uiteraard loopt de volksgezondheid direct gevaar. “De ziekten en kwalen die verband houden met het milieu variëren van allergieën en astma tot kanker en malaria”, zegt CIS-directeur Annette Tjon Sie Fat tegenover de Ware Tijd. Haar organisatie trekt al langer aan de bel wat de stand van het milieu betreft. Suriname zal dringend maatregelen moeten treffen.

De kwaliteit van de zoetwaterbronnen in zowel stedelijke als plattelandsgebieden staat onder druk. Behalve mijn- en industriële activiteiten spelen ook slechte afvalverwerking en gebrekkige sanitaire voorzieningen een rol. De dataverzameling wordt bemoeilijkt door allerlei factoren. “Er zijn hiaten. Het statistiekbureau is deels afhankelijk van andere bronnen, omdat een aantal data nog niet verzameld wordt in Suriname”, aldus Tjon Sie Fat.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.