De werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat zijn in volle gang. De volgende sectie die zal worden aangepakt in dit kader start volgens planning vandaag. Deze is de vierde sectie, namelijk de strekking tussen de Drambrandersgracht en het Molenpad.

De weg- en afwateringsinfrastructuur wordt ook verbeterd bij de vierde sectie. In verband met deze werkzaamheden zijn alle belanghebbenden die binnen deze sectie vallen, onlangs uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, gehouden in het VSH gebouw aan de van ‘t Hogerhuysstraat.

De aanwezigen zijn breedvoerig geïnformeerd door vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie en de aannemer Baitali.

Er zal daarna gewerkt worden aan de derde sectie, die ligt tussen de Dr. Sophie Redmondstraat en de Drambrandersgracht. Zo zal uiteindelijk, het rioleringsstelsel van de Zwartenhovenbrugstraat vanaf het Molenpad gekoppeld worden aan de riolering van de Dr. Sophie Redmondstraat.

De 50 jaren oude riolering voldoet niet meer. Het rioleringssysteem is helemaal poreus. Er blijft teveel water langs de wegen en op de bermen, waarbij een van de gevolgen is dat er onverantwoord wordt geparkeerd door weg gebruikers. Tijdens de werkzaamheden zullen de huis- en perceelriool aansluitingen vernieuwd worden.

Er komt een complete nieuwe afwateringsinfrastructuur. De weg zal opnieuw geasfalteerd worden met compleet verhard trottoir, inclusief bebording en markering. Naast deze werkzaamheden zal er ordening komen om de verkeersveiligheid te garanderen.

Tijdens de uitvoering zullen belanghebbenden enig ongerief ondervinden. In sommige fasen zal de weg strekking volledig afgesloten worden, waardoor men gebruik moet maken van alternatieve routes. Het kan voorkomen dat de inrit van de percelen niet direct toegankelijk zal zijn.

De werkzaamheden zijn gepland tot augustus 2019. Het ministerie vraagt de samenleving hierbij medewerking te verlenen voor deze noodzakelijke werkzaamheden en ontstane situatie. Er zal alles gedaan worden om de overlast tot een minimum te beperken.

De werkzaamheden die in november 2017 zijn gestart worden door de aannemingsmaatschappij Baitali uitgevoerd. Dit bedrijf werkt in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C). Vanaf de startdatum is er gewerkt aan sectie één, namelijk de strekking tussen de Nassylaan en de Keizerstraat en sectie twee, de strekking tussen de Keizerstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.