PARAMARIBO, 15 jun – Het personeel bij de drie grootste banken dreigt het werk neer te leggen. Aanleiding vormen de stroeve onderhandelingen over loonsverhogingen. DSB Bank, Hakrinbank en RBC vinden de looneisen onverantwoord. De vakbonden willen minimaal vijftien procent.

Dat staat ongeveer gelijk met het inflatiecijfer van vorig jaar. De directies willen niet meer dan zeven tot acht procent geven. De vakbonden vinden dit onredelijk. “Dit jaar zien dat sommige werkgevers zich anders opstellen. Men weigert zelfs de minimale koopkrachtvermindering te dekken”, stelt de vakcentrale C 47. Deze houding wordt als een aanslag ervaren op de economische positie van de werkende klasse. Mensen kunnen al minder kopen.

Het verschil tussen de inflatie en het aangeboden loon wordt immers groter. “Je hebt vanwege de inflatie nu duidelijk minder koopkracht dan een jaar geleden. En de werkgevers vragen de arbeiders om armer te worden door te weigeren de inflatie te dekken”, aldus C 47. Beide partijen houden vast aan hun standpunten. De vakbonden kijken nog even de kat uit de boom. Bij DSB Bank is enkele uren het werk neergelegd. De druk zal geleidelijk aan worden opgevoerd.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.