PARAMARIBO-Staatsolie is van plan onderzoek te verrichten naar een eventuele partiële spreiding van haar aandelenbezit. Na de succesvolle uitgifte van obligaties in 2010 in de lokale markt, waarmee 55 miljoen US dollar is verkregen en het afsluiten van de internationale lening van 235 miljoen US dollar ter financiering van het investeringsprogramma 2008-2012, wil Staatsolie in het kader van de financiering van haar investeringsprogramma 2013-2015, wederom aandelen uitgeven.

‘”Hierbij kan de Staat tevens een minderheidsdeel van zijn aandelenbezit afstoten en de verkregen financiële middelen aanwenden voor prioritaire nationale doelstellingen”. Dit meldt Staatsolie vandaag in een persbericht.

De uitgifte van de aandelen zal volgens algemeen directeur Marc Waaldijk naar het voorbeeld van andere nationale olie- en gasmaatschappijen in de wereld geschieden. Bekende voorbeelden in de regio die dit ‘democratiseringsproces’ succesvol hebben doorlopen zijn: Ecopetrol van Colombia en Petrobras van Brazilie. Deze bedrijven hebben gefaseerd een minderheidsdeel van het aandelenbezit wijd verspreid geplaatst. Daarbij is het uitgangspunt dat het bedrijf als strategische ‘asset’ van de Staat behouden blijft, leidend geweest.

Deze aandelenspreiding heeft geresulteerd in versterking van de marktwerking, met daaraan gekoppeld verruiming van de mogelijkheden tot opvoering van de productiviteit en efficiëncy. Deze bedrijven behoren thans tot de groep van ‘world class’-bedrijven met een robuuste besturingsstructuur.

Voor het onderzoek zal een ‘Commissie Onderzoek Democratisering Staatsolie’ worden ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de regering en van Staatsolie. Vanwege het belang zal de vereiste expertise worden ingeroepen van nationale en internationale instanties die ervaring hebben opgedaan met zulke trajecten.

Staatsolie stelt dat ze het onderzoek op een professionele wijze zal aanpakken. “Er zal projectmatig te werk worden gegaan, met voorafgaande definiëring van de beleidscondities, in afstemming met alle stakeholders en maatschappelijke groepen en met inachtneming van wet- en regelgeving. Het vertrouwen dat Staatsolie van de gemeenschap geniet wordt door Staatsolie hoog gewaardeerd en dat moet behouden blijven”.


Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.