PARAMARIBO, 21 jul – Staatsolie gaat zelf de mogelijkheid na van het uitgeven van aandelen. Dit meldt de directie. Centraal staat de discussie over het verkopen van aandelen van het bedrijf. “Hierbij kan de staat een minderheidsdeel van haar aandelenbezit afstoten en de verkregen financiële middelen aanwenden voor prioritaire nationale doelstellingen.”

Als voorbeelden in de regio worden genoemd Ecopetrol van Colombia en Petrobras van Brazilië. “Deze bedrijven hebben gefaseerd een minderheidsdeel van het aandelenbezit wijd verspreid geplaatst. Daarbij is het uitgangspunt dat het bedrijf als strategisch bezit van de staat behouden blijft, leidend geweest. Deze aandelenspreiding heeft geresulteerd in versterking van de marktwerking.” Voor de bedrijven zelf was er ook voordeel te halen, zoals meer productiviteit en efficiency.

“Deze bedrijven behoren thans tot de groep van World Class bedrijven met een robuuste besturingsstructuur”, aldus de directie van Staatsolie. Voor het onderzoek zal een commissie Onderzoek Democratisering Staatsolie worden ingesteld, met vertegenwoordigers van de regering en Staatsolie. Vanwege het belang zal nationale en internationale expertise worden ingeroepen. “Het vertrouwen dat Staatsolie van de gemeenschap geniet wordt hoog gewaardeerd en dat moet behouden blijven.”

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.