Door Johan Donner

De Staatscommissie Grondwetsherziening zal op korte termijn hoorzittingen houden met organisaties en instituten die gerekend kunnen worden tot het maatschappelijk middenveld.

Met deze hoorzittingen wil de “Staatscommissie Herziening Grondwet 1987″ de Surinaamse samenleving actief betrekken bij de herziening van de Grondwet 1987. Deze organisaties en instituten zullen hiertoe per schrijven een uitnodiging ontvangen.

Burgers en organisaties/groeperingen die geen uitnodiging hebben ontvangen, worden evenwel in de gelegenheid gesteld een positieve bijdrage met betrekking tot een eventuele herziening van de Grondwet van Suriname te leveren en wel via het e-mailadres: grondwetsherziening@president.gov.sr

Gemakshalve kunt u de door de Staatscommissie te hanteren vragenlijst, opvragen via dit email adres, met behulp waarvan u uw visie kenbaar kunt maken.

GFC Nieuws publiceert als service naar u toe de vragenlijst:
1. Om welke redenen, overwegingen en motieven zou, naar uw oordeel, de Grondwet moeten worden gewijzigd (aangepast)?
2. Welke knelpunten heeft uw organisatie ondervonden binnen de overheidsfeer die kunnen worden toegeschreven aan bepalingen in de grondwet?
3. Hebt u een visie over de wijze waarop de Grondwet dient te zijn ingericht?
4. Welke waarborgen wenst u voor de individuen en minderheden in de Grondwet?
5. Welke waarborgen acht u gewenst voor een goede functionering van het Presidentieel stelsel?
6. Welke procedure moet worden gevolgd bij de verkiezing van het staatshoofd?
7. Welke taken en bevoegdheden moeten aan het staatshoofd worden gegeven?
8. Welke waarborgen acht u gewenst voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht?
9. Wat is Uw mening over de instelling van een Constitutioneel Hof en welke zijn de bevoegdheden, die zo een Hof mag bezitten?
10. Wat is uw visie met betrekking tot de functionering van het Decentralisatieproces?
11. Wat is uw visie met betrekking tot het kiesstelsel en de organisatie van de verkiezingen?
12. Wat is uw visie met betrekking tot de samenstelling en functioneren van de Staatsraad?
13. Wat is uw visie met betrekking tot de samenstelling en functioneren van de Volksvertegenwoordigende Organen?

De Staatscommissie houdt kantoor aan de Burenstraat 58 en is te bereiken op het telefoonnummer 474837

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.