Aangezien de lopende inkomsten vooralsnog ontoereikend waren om alle uitgaven te dekken, heeft de overheid in 2017 meerjaren-financieringsovereenkomsten moeten afsluiten met buitenlandse en binnenslandse financiële instellingen. Heel specifiek is er ten behoeve van diverse kapitaaluitgaven getrokken op leningen van multilaterale en bilaterale partners. In vergelijking met eind 2017 is de staatsschuld in 2018 met meer dan SRD 300 miljoen toegenomen.…

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.