door Johan Donner

PARAMARIBO – Het Suriname Standaarden Bureau (SSB) heeft de concept finale versie van de CARICOM Standaard van het CROSQ – Secretariaat ontvangen ter evaluatie en aanvaarding door onze stakeholders. Het gaat in deze om de concept finale versie van het volgend standaard document: Specification for Poultry and Poultry Products CRS 28: 201X.

Aan belanghebbende stakeholders organisaties/ instituten in de pluimveesector wordt gevraagd dit document wederom te bestuderen en eventueel commentaar hierop dan wel goedkeuring hieraan te geven. Het commentaar, aanbevelingen of  goedkeuring is van eminent belang, omdat deze na verwerking zal worden opgestuurd naar het CROSQ – Secretariaat voor doorgeleiding naar de CROSQ – Council, ter beoordeling.

De uiteindelijke aanname van de tekst van deze standaard door de Council for Trade and Economic Development (COTED), zal ook voor Suriname van toepassing zijn, maar ook om deze tot nationale standaard te verheffen.

Het document is te  downloaden via de SSB website en moet uiterlijk op 23 juli 2012 terug gestuurd worden voorzien van de bevindingen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.