Een sprinkhanenplaag kennen we uit de Bijbel en uit nieuwsberichten.

Een sprinkhanenplaag was één van de tien straffen waarmee God de Farao van Egypte een les wilde leren, omdat hij de Israëlieten niet wilde laten vertrekken uit dat land (Exodus 10:4-20). En in de media vernemen we hoe in Afrika sprinkhanen oogsten geheel of gedeeltelijk wegvreten. Ook switie en gezegend Sranang heeft bij tijd en wijle te kampen met een ‘sprinkhanenplaag’.

Minister R. Parmessar zat bij overname van het ministerie van Openbare Werken met een lege kas. De begrootte gelden over 2013 was halverwege het jaar al opgemaakt. Het ministerie heeft extra geld gekregen zonder dat door wie dan ook er enige verantwoording hoefde te worden afgelegd. Zo verschrikkelijk lichtvaardig wordt er omgesprongen met staatsgelden.

Staat de EBS NV ook hetzelfde lot te wachten? Lees deze link en huiver:  http://www.gfcnieuws.com/?p=184972 . Duim omhoog voor de klokkenluiders. (Vermoedelijk is de president hiervan nog niet op de hoogte gesteld door zijn inlichtingendienst)

“Het betalingsverkeer van de Staat ligt momenteel zo goed als vast door een enorme tekort aan financiën”, meldde gfcnieuws.com, link http://www.gfcnieuws.com/?p=185217, met als kop ‘Betalingsverkeer staat ligt vast’. De kop van dit artikel zou ik een beetje ‘sexy’ maken als volgt: ‘Hackers’ leggen betalingsverkeer overheid plat. Met hackers bedoel ik verkwisters en graaiers.

Het is mij opgevallen dat elke keer als de NDP aan de macht is, er een groot tekort aan financiën ontstaat en de koersen van vreemde valuta’s op de hol slaan. Hoe zal het financiële gat gedicht worden veroorzaakt door personen met een gat in hun handen? De president geeft de clue: “Hij opperde het idee om de brede schouders in de samenleving wat meer te laten betalen.” Link http://www.gfcnieuws.com/?p=185482). Aha, dus geen forse bezuinigingen en geen kruistocht tegen belastingontduikers, maar de ‘belastingkoeien’ wat meer uitmelken.

De middenklasse zal de pineut worden van bovenvermelde maatregel. Deze klasse wordt uitgebuit door de boven- en onderklasse. Door de bovenklasse om hun verkwistend- en graaibeleid voort te kunnen zetten, en om hun linkse hobby’s te kunnen realiseren ten behoeve van de onderklasse. Kortom de middenklasse is in een ’sandwichpositie’. Dus lekker smullen maar!

Ahmad Jhawnie

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.