Op Wereld Cerebrale Parese dag staat het ministerie van Sport & Jeugdzaken stil bij sporten en bewegen, met de nadruk op het niet uitsluiten van personen, maar ze juist stimuleren dit te doen. Deze inclusiviteit houdt in dat kinderen met cerebrale parese dezelfde behoeften hebben als alle andere kinderen.

Zij verschillen niet in de behoefte om lief te hebben en deze weer te ontvangen, connecties te maken, onderdeel te zijn van iets en ook met dezelfde honger te exploreren en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons land. Sporten biedt de mogelijkheid dit tot stand te brengen, het brengt mensen samen, kan eenzaamheid doorbreken en bouwt het zelfvertrouwen op.

Uitgaande van de belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid ‘de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap en de taakstelling van het ministerie, wordt bij de uitvoering van het geïntegreerd jeugdbeleid de focus gericht op het investeren in de vorming en opleiding van jonge Surinamers in geest en lichaam.

Dit gebiedt ons, onze jeugd te betrekken, alsmede te laten participeren in alle initiatieven die de vervolmaking van onze samenleving ten doel heeft.

In het beleid wordt bijzondere aandacht gegeven aan specifieke jeugdgroepen. Het betreft hierbij onder andere kinderen en jongeren die behoren tot de minderheid in de samenleving, zoals de jongeren met een beperking.

Wereldwijd hebben ruim 17 miljoen mensen cerebrale parese, een aangeboren lichamelijke handicap die bewegingen beperkt. Het is de meest voorkomende lichamelijke handicap bij kinderen.

Het ministerie opereert vanuit een bepaalde beleidsvisie, welke resulteert in het uitvoeren van activiteiten die op creatieve wijze de totale ontwikkeling van de jeugd ter hand neemt, bewegings- en sportmogelijkheden voor een ieder aanbiedt, om zodoende te geraken tot een gezonde en harmonieuze samenleving.

Met grote nadruk wordt gesteld dat, deze inclusiviteit zich strekt tot alle personen en groepen, waaronder jongeren met cerebrale parese.

Het ministerie ondersteunt daarom elk initiatief, dat mensen positief beïnvloed om een zo goed en gezond mogelijk leven te leiden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.