PARAMARIBO- Het Onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Sport – en Jeugdzaken houdt komende vrijdag  de afsluiting en certificaatuitreiking van de training  gezins – en social coaching. De training is gehouden in de periode 3 februari t/m 4 augustus.

Het ministerie c.q. de regering acht het van groot belang dat de actieve participatie van gemeenschappen bij het creëren van condities voor optimale ontwikkeling van jongeren versterkt wordt.

Daarbij was onder meer aangegeven dat dit jaar meer zou worden geïnvesteerd in het toerusten en versterken van deze buurtorganisaties (gemeenschapsgroepen).

Om de gemeenschapsontwikkeling effectief te laten verlopen, is dus besloten het buurtkader en andere hulpverleners te versterken met de vaardigheden, die nodig zijn voor het begeleiden.

Met deze opleiding is getracht de hulpverleners de technieken en vaardigheden aan te leren zodat ze  exact kunnen weten op welke manier, op welke momenten en voor welke probleem situatie een bepaalde strategie te gebruiken.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.