Sportminister Adna maakt zich klaar om al fietsend het project te starten.Naast hem voorzitter Marcel Tjin A Sjoe van de SWU en Onderdirecteur Rudie Esajas

PARAMARIBO- In het kader van de ontwikkeling van de wielersport heeft het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken in nauwe samenwerking met de Surinaamse Wielren Unie vandaag een project school – en buurt wielrennen gelaunched. Dit project moet ertoe leiden dat (meer) jeugdigen uit de zogeheten kansarme buurten/wijken gestimuleerd worden deze tak van sport te beoefenen.

Vanuit het ministerie zijn er 10 racefietsen van het merk Wiljer aangeschaft met alle toebehoren en deze zullen worden ingezet zodat deze tak van sport gestimuleerd kan worden. De trainingen vinden onder supervisie plaats van de Cubaanse trainer, William Espinoza en de Surinaamse Wielerlegende Sidney Monticieux. De rekrutering van de wielrenners zal gebeuren via  de verschillende vakantiecentra. In het volgend traject worden ze geïnteresseerd zich aan te melden voor verdere professionele begeleiding.

Onderdirecteur Onderzoek, Informatie en Kadervorming (OIK), Rudie Esajas, gaf tijdens zijn speech aan dat dit project een proefproject is. Naar zeggen van dit directielid moet dit project een stimulans zijn voor de jongeren uit de kansarme buurten/wijken om hun talenten te ontwikkelen. Hij drukte de aanwezige jeugdigen  op het hart om gretig gebruik te maken van dit project en dat ze zich in de schijnwerpers werken.

Voorzitter van de Surinaamse Wielren Unie (SWU), Marcel Tjin A Sjoe, die ook aan het woord kwam ging kort terug in de ontstaansgeschiedenis van de SWU en memoreerde de verschillende hoogte punten die wielrenners hebben neergezet het afgelopen periode. Vooral de huidige prestaties van de jeugdige Jair Tjon Enfa werden door hem extra benadrukt. Hij vond het daarom een bijzondere eer dat de SWU samen met het ministerie het wielrengebeuren naar grotere hoogten wil brengen.

Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken zegt heel blij te zijn met dit initiatief. Volgens hem is het heel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de breedte. Met deze benadering kunnen volgens de bewindsman talenten vroegtijdig ontdekt worden.’ Hierdoor kunnen we talenten sneller ontdekken en ze verder professionele begeleiding aanbieden’. Tot slot wenste hij de jeugdige wielrenners heel veel succes toe. Hierna vond de overdracht en de ingebruikname van het wielermateriaal plaats op het Willebrod Axwijksportcentrum.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.