In het kader van de ontwikkeling van de wielersport heeft het ministerie van Sport – en Jeugdzaken in nauwe samenwerking met de Surinaamse Wielrenunie gisteren een project ‘School – en buurt wielrennen’ gelanceerd. Het project moet ertoe leiden dat (meer) jeugdigen uit de zogeheten kansarme buurten/wijken gestimuleerd worden deze tak van sport te beoefenen. Vanuit het ministerie zijn er 10 racefietsen van het merk Wiljer aangeschaft met alle toebehoren. Deze zullen worden ingezet zodat deze tak van sport gestimuleerd kan worden. De trainingen vinden onder supervisie plaats van de Cubaanse trainer William Espinoza en de Surinaamse wielerlegende Sidney Monticieux. De rekrutering van de wielrenners zal gebeuren via  de verschillende vakantiecentra. In het volgende traject worden ze geïnteresseerd zich aan te melden voor verdere professionele begeleiding.

Onderdirecteur Onderzoek, Informatie en Kadervorming (OIK), Rudie Esajas, gaf tijdens zijn speech aan dat het project een proef is. Het project moet een stimulans zijn voor de jongeren uit de kansarme buurten/wijken om hun talenten te ontwikkelen. Hij drukte de aanwezige jeugdigen op het hart om gretig gebruik te maken van dit project en dat ze zich in de schijnwerpers werken.

De voorzitter van de Surinaamse Wielrenunie (SWU), Marcel Tjin A Sjoe, ging kort terug in op de ontstaansgeschiedenis van de SWU en memoreerde de verschillende hoogtepunten die wielrenners hebben neergezet de afgelopen periode. Vooral de huidige prestaties van de jeugdige Jair Tjon Enfa werden door hem benadrukt. Hij vond het daarom een bijzondere eer dat de SWU samen met het ministerie het wielergebeuren naar grotere hoogten wil brengen.

Minister Ismanto Adna van Sport- en Jeugdzaken is heel blij met het initiatief. Volgens hem is het heel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de breedte. Met deze benadering kunnen volgens de bewindsman talenten vroegtijdig ontdekt worden. ‘Hierdoor kunnen we talenten sneller ontdekken en ze verder professionele begeleiding aanbieden.’ Tot slot wenste hij de jeugdige wielrenners heel veel succes toe. Hierna vonden de overdracht en de ingebruikname van het wielermateriaal plaats op het Willebrod Axwijk Sportcentrum.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.