PARAMARIBO – De Nationale Assemblee is vandaag om half een begonnen met een spoedvergadering over de recente en buitengewone weersomstandigheden en de gevolgen van klimaatsverandering voor Suriname. Het ligt in de bedoeling van het parlement om de regering de nodige instructies te geven voor wat er moet gebeuren bij dergelijke calamiteiten. Zowel de oppositie als ook de coalitie hebben positief gereageerd op de convocatie van voorzitter, Jenny Geerlings Simons.

Diverse parlementariërs hebben aangegeven dat de regering er onmiddellijk voor moet zorgen dat er investeringen worden gedaan in de Meteodienst, zodat ze de samenleving op tijd kunnen waarschuwen bij opkomend noodweer. Verder wil  het college dat er gepast beleid wordt losgelaten op zaken die zich voor doen bij rampen. Er is onder meer gevraagd psychologische begeleiding van menselijke slachtoffers.

De regering is ook gevraagd om de mensen die schade hebben geleden financieel of anderszins tegemoet te komen. In het algemeen kwam haast elke spreker in het parlement tot de conclusie dat de weersomstandigheden in ons land zich radicaal hebben gewijzigd en dat natuurverschijnselen die we ons voorheen niet konden voorstellen nu een realiteit blijken te zijn.

Aan de regering werd gevraagd om haar bijdrage te leveren dat de bevolking nu meer dan ooit rekening gaat houden met de gewijzigde klimatologische omstandigheden in ons land. Daarbij moet de aandacht niet alleen op Paramaribo geconcentreerd zijn. Het parlement wil dat landelijk alle noodzakelijke preventieve rampenbestrijdingsmaatregelen worden getroffen door de regering.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.