door Robin Rosario

PARAMARIBO – De spanning tussen minister Edward Belfort van Justitie en Politie en de bondsvoorzitter van de penitentiaire ambtenaren, Gustaaf Gallant stijgt ten top. De minister heeft het verzoek gedaan aan de procureur-generaal (PG) om een gerechtelijk strafonderzoek tegen Gallant te beginnen wegens het misbruik maken van staatsgelden door ongelimiteerd brandstof te tanken voor het dienstvoertuig waarover hij beschikte.

Informatie leert dat Gallant in een bepaalde periode tussen 2010 – 2012 gemiddeld 400 liter per maand zou hebben getankt. Dat was de reden voor de minister om het dienstvoertuig terug te vorderen. Gallant op zijn beurt zegt dat hij een kort geding zal aanspannen tegen de minister die bezig is zijn goede naam en eer door het slijk te halen.

Voordat Belfort minister werd, was er al wrijving tussen hem en de bond van de PA’s. Belfort toen als onderdirecteur van Justitie en Politie vond dat de PA’s de kantjes er vanaf liepen en zich lieten gebruiken voor hand en spandiensten van gedetineerden. Gallant zei altijd dat er nooit bewijzen naar boven zijn gekomen. Op 19 juni zal de rechter een uitspraak doen in een lopende zaak tussen partijen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.