De klachten van burgers die ontevreden zijn over het beleid dat gevoerd wordt door districtscommissaris (dc) Josta Lewis (zie foto) te Kabalebo lijken toe te nemen.

Burgermoeder beweert dat ze haar best doet

In gesprekken met burgermoeder Lewis geeft ze meerdere malen aan, dat ze hard aan de weg timmert om de burgers in Apoera tegemoet te komen met hetgeen waarmee ze echt kan helpen. Zo heeft ze tal van projecten geïnitieerd om ervoor te zorgen dat burgers niet achtergelaten voelen. Tal van projecten zijn op eigen initiatief ontwikkeld en uitgevoerd. 

Blijft communicatie uit?

Ondanks dit geven burgers en zelfs volksvertegenwoordigers aan, dat ze de gelegenheid niet krijgen van de districtscommissaris om te helpen met het dienen van het volksbelang. Partijbelang speelt volgens NDP-Assembleelid Iona Edwards toch een belangrijkere rol bij de burgermoeder dan het algemene belang van de burgers. De mensen komen met hun klachten bij volksvertegenwoordiger mevrouw Edwards, maar die kan niet met de burgermoeder communiceren waardoor het altijd iets moeilijker gaat om problemen van de burgers opgelost te krijgen.

Een goed voorbeeld, aangehaald door de volksvertegenwoordigster, is het verhaal van de recent geopende bakkerij. Mevrouw Edwards geeft aan, dat er in het gebied al tenminste twee bakkerijen zijn gevestigd. Met de komst van de nieuwe bakkerij dreigt concurrentie hoogtij te gaan vieren. Er is niet gewerkt aan een beter bestaan van deze kleine ondernemers, maar er is juist geprobeerd hen van hun inkomsten af te houden door de komst van zo een nieuwe bakkerij. Het Assembleelid Edwards vindt het verder alleen nog jammer, dat ze niet samen met de districtscommissaris een gesprek zou kunnen voeren over het beleid inzake het algemeen belang van de burgers in Apoera.

Bespreken van elkaar op social media

Districtscommissaris Lewis heeft eerder in een ander verhaal het volgende via haar social media gepubliceerd over de volksvertegenwoordiger in kwestie:

“DNA lid ‘Edwards’ die mij vanaf mijn aantreden negatief bespreekt op Facebook en afkraakt geeft ook geen goed voorbeeld aan de jeugd, maar ik laat mij niet demotiveren en ik ga positief om met dit alles.” Of dit ook een reden is geweest voor de burgermoeder om afstand te nemen van de volksvertegenwoordigster is niet bevestigd tegenover Dagblad Suriname.

Er is wel getracht om beide partijen te vragen hoe het is gekomen dat ze nu tegenover elkaar staan wanneer het aankomt op de belangen van het gebied, maar er is nog geen reactie gekomen vanuit de kant van mevrouw Edwards, terwijl de burgermoeder aangeeft dat ze een druk werkschema heeft wanneer het gaat om de ontwikkelingen van het gebied en dat ze om deze reden niet in staat is te reageren op de vragen die aan haar zijn gesteld.

GW

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.