door Robin Rosario

NICKERIE – De stichting Spang Makandra zal zich inzetten om de Nickeriaanse jongeren tegemoet te komen. Zij zal een opleiding verzorgen zodat vooral de vroegtijdige schoolverlaters weer een plek vinden in de maatschappij. Jeugdparlementariër Regillio Dors is de voortrekker van dit project.

Aan GFC Nieuws vertelt hij het triest te vinden dat jongeren uit het district zich niet verder kunnen ontplooien omdat zij vroegtijdig de schoolbanken hebben verlaten. Op zijn verzoek is Spang Makandra bereid gevonden deze jongeren een training te geven.

Nickerie zal 40 jongeren, na gesprek met de ouders, bereid moeten vinden de opleiding die twaalf weken zal duren, te volgen. Na de training kunnen zij binnen het bedrijfsleven van Nickerie ingezet worden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.