Ons Kiesstelsel welke als doel heeft de ontwikkeling van de districten te stimuleren, dwingt tot samenwerking. Al jaren wordt er volgens de Surinaamse Partij van de Arbeid(SPA) geklaagd over ons kiesstelsel dat het een onevenwichtig beeld zou geven van de keus van de stemgerechtigden.

Velen zijn de mening toegedaan dat wij moeten gaan naar een systeem van landelijke evenredigheid waarbij iedere stem even zwaar telt. Dat wil zeggen dat de zetelwinst wordt vastgesteld op basis van het landelijk aantal gehaalde stemmen per politieke organisatie ten opzichte van het totaal aantal stemgerechtigden en uitgebrachte stemmen, zegt de SPA in een persbericht.

De SPA zegt zich ervan bewust te zijn dat de signalen uit de gemeenschap niet gebagatelliseerd mogen worden. Dat de maatschappelijke realiteit aangeeft dat het kustgebied het dichtst bevolkt is, waarbij over de districten Wanica en Paramaribo 66.3 % van de bevolking woont.

“We zijn ons als politieke organisatie die al vanaf de oprichting in 1987 meedoet aan de algemene verkiezingen ook van bewust dat een wijziging van ons kiesstelsel enkele jaren in beslag zal nemen. Voorts zijn wij ook de mening toegedaan dat wij niet kunnen blijven klagen, terwijl we ook geen maatschappelijke discussie over het onderwerp tot stand proberen te brengen”.

De discussie moet volgens de SPA gehouden worden,” want al kort na de verkiezingsuitslag van 25 mei 2010, zie media berichten terzake, werd vanuit verschillende politieke organisaties geklaagd over ons kiesstelsel”. Als voorbeeld wordt de BVD aangehaald die in 2010 landelijk bijkans 10.000 stemmen heeft behaald van de in totaal 230.000 kiesgerechtigden, die niet geresulteerd heeft in een zetel vanwege ons districtenstelsel.

Hoewel de president recentelijk heeft gezegd dat er volgens hem voorlopig niets aan de hand is met het kiesstelsel, zijn er nog genoeg die anders daarover denken, staat verder in het bericht. Onder andere de mediaberichten over het vraagstuk over het verbieden van pre-electorale combinaties vóór de verkiezingen en meningen over een eventuele wijziging van het kiesstelsel die gelijk ingevoerd kan worden, omdat de grondwet het niet verbiedt.

Om deze en andere discussiepunten rondom ons Kiesstelsel te bespreken, geeft de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) hiertoe een aanzet door een lezing te organiseren over de wijziging van ons kiesstelsel. Vier deskundigen te weten: Michel Felisi, August Boldewijn, Hardeo Ramadhin en Walther Tjin a Tjieuw zullen elk hun mening geven over het onderwerp, waarna met de aanwezigen een interactieve discussie zal worden gevoerd, geleid door Pearl Antonius sr.

De discussieavond wordt op vrijdag 28 februari om 19.30 uur gehouden in het SPA Centrum aan de Frederik Derby straat.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.