Paul Somohardjo

door Andjenie Harkhoe

PARAMARIBO- Pertjajah Luhur (PL) voorzitter Paul Somohardjo laat vanmiddag aan GFC Nieuws weten, blij te zijn dat de rechter in kort geding vandaag de durf heeft gehad om een besluit te nemen in de kwestie Diana Pokie en Waldie  Ajaiso.

De zaak van het tweetal  is verwezen naar de bodemrechter. Met dit besluit kunnen zij voorlopig gewoon aanblijven als DNA-leden. Het duo had een rechtszaak aangespannen. De DNA- leden werden in eerste instantie door de BEP geroyeerd en moesten vervolgens na verschillende procedures van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) hun zetels in het parlement afstaan.

“Ik ben erg blij dat we nog leven een rechtstaat en dat de rechter de durf heeft gehad om een beslissing te nemen. Laten wij als Surinamers met zijn allen ernaar streven de democratie te behouden en te koesteren”, zegt de coalitiepoliticus aan de redactie. “De democratie moet prevaleren boven alle andere belangen.”

Het ligt in de bedoeling dat  de Pertjajah Luhur zal wachten op het vonnis van de rechter. Dit vonnis zal vervolgens door de partijtop worden bestudeerd en samen met het juristenteam van de partij uitvoerig besproken worden. Bovendien zal ook gewacht worden op de verder acties van het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

De vraag voor de PL is of het CHS de terugroeping van Pokie en Ajaiso op korte termijn ongedaan zal maken.

“Uiteraard zullen wij de uitslag van het bodemgeschil afwachten. Maar intussen ziet onze partij graag dat de voorgenomen vergadering voor  het toelaten van Romeo Albitrouw en Heintje Sampie (ABOP)  wordt opgeschort. Immers, zoals parlementsvoorzitter Jenny Simons het verwoordde: er zijn momenteel geen nieuw vacatures beschikbaar in DNA. Een ander punt van belang is dat de volksvertegenwoordigers bijeengeroepen worden om samen na te gaan of  het parlement bevoegd is om een besluit te nemen nu de rechter de zaak heeft opgeschort.”

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.