De onveiligheid in stad en binnenland neemt snel toe. Men dringt je huis binnen, met alle mogelijke middelen, reeds overdag al laatstaan ’s avonds. Ook al zou men de honden moeten vergiftigen. Jammer dat het vergif om de honden te doden zo gemakkelijk wordt verkocht. De Politie laat na te eisen dat verkoper de naam van de kopers middels ID-kaart, verplicht noteert.

Ook de toename van steekpartijen is uiterst zorgwekkend. Onschuldig, maar kan je toch betrokken raken in een vechtpartij, zelfs met een brutale, vies scheldende parkeerwachter die ongevraagd uw auto zegt te hebben bewaakt en geld van je eist. Waarom nog steeds geen preventieve fouillering?

Bij bedelaars, junkys en zwervers is het verschil niet goed te zien maar ze zijn meestal wel gewapend met een steekwapen. Een wandeling in de stad als windowshopping, zowel overdag als avond, kan werkelijk fataal zijn. En we zingen een Ode aan “Paramaribo” zoals zanger /rapper Kenny B dat wil. Want voor hem zou Paramaribo een droomstad van zuiverheid en veiligheid zijn. Maar waaruit blijkt de werkelijke bezorgdheid van de politiek en van de meeste politici? Erg jammer.

Delen van de politiek, een deel van de media en zelfs sommige politietoppers bagatellisseren erg graag in Suriname ( wat een gelijk is als de leugen /de onwerkelijkheid instandhouden). De Politie laat opgepakte kwaadaardige junkeys, al na een een paar uren weer vrij vertrekken, ook al is de schuld bewezen!

Als de avond in Suriname invalt, is er reden om angstig te worden in vele woonwijken.Waar is de patrouille ? Wie zware persoonlijke beveiliging heeft en of AK-geweren en pittbulls, zal nog worden ontzien. Wie wordt het volgend slachtoffer en waar? Wat een trauma kan je daarvan overhouden!

Loop je op een voetpad of berm of sta je bij je een winkel, en je wordt dodelijk aangereden door iemand die te hard reed, of niet wist te rijden of te veel alcohol op had? Pas na een dodelijk verkeersongeval , gaan we als “Openbare Werken “zogenaamd” haasten om een drempel te plaatsen, pleit dat jou vrij van medeplichtigheid aan die zonden? Totaal niet ! Waren we niet hardhorend , hardleers en te arrogant? We leren zelfs door veelvuldige schade en schande toch niet snel. Dat is de tragiek van Suriname.

De goudkoorts-oorlog: is sluimerend aan de gang tussen Marrons/ Boslandcreolen en Brazilianen ,wordt vaak uitvergroot.

Dat neemt niet weg dat het zwaarder dan ooit bewapende Jungle Commando zal vechten om de Braziliaanse concessies en goudvoorraden terug te nemen. Dus is de “binnenlandse veiligheid” in gevaar? De vraag rijst ook of de politiek er zich goed van bewust is, dat heel wat anderen belangen ook spelen waarvan het volk niet weet?!

De kleine goudmijnbouw is goed voor iets meer dan 1 miljard US-dollars. Maar hoeveel wordt er werkelijk overgedragen /verkocht aan de Centrale Bank en geschat hoeveel weggesmokkeld per boot of helicopter naar FransGuyana? De Commisie Ordening Goudsector van meneer Dompig, zal er goed aan doen om de juiste verzamelde info aan het volk te verschaffen, dus volledige transparantie betrachten. Daarop zal men meneer Dompig beoordelen bij de eindafrekening.

TV- beelden over de vele kratergebieden en vreselijk verwoest landschap moet aan het volk en haar jeugd worden getoond ! Dat moet de awareness opgang brengen, wat van ons mooi land zal overblijven. (Met dank aan de Palu die zo gul veel goudconcessies uitgaf). Of dat het leed van een roofoverval op een ” JC-lid” dramatiseren om een belangendoel te steunen? (Of gaan we een aangestichte brand in een getto zo massaal uitvergroten en dramatiseren? Hebben we niks beters te doen?! )

Pertjajah: Somo vloert die Doekhie voor de 2e keer, nu met heel goed geplaatst verweer.

Maar ook deze Somo is nu een schoothondje van de man die hij eens zwaar bestreed, namelijk D.Bouterse. Dat militair bewind liet onze Somo, die ook betrokken was bij de coup van maart 1982, kaalscheren en vernederen.Van 1986 tot 1992 heeft onze Somo het Jungle Commando met raad en daad gesteund.

Dat heeft Somo zelf verklaard. Maar principeloos om de vele aangeboden verrijkingsvoordelen en kansen die voor hem zwaarder wegen dan alles, koos Somo ervoor om Bouta c.s. in juli 2010 aan de macht te helpen. Dat is een waarheid als een koe en aldus niet te verdraaien!

Somo en zijn grote maat Moestadja misleiden een groot deel van het volk en media maar vooral de loerende oppositie op listige wijze, dat Pertjajah Luhur het niet zo goed heeft in deze regering en niet zal voortgaan met NDP. Niets is minder waar!

Hij weet heel zeker dat hij in elke regering zal zitten, en de chantage zal voortzetten voor posities en percelen, waarmee hij bevestigt dat hij al wippend toch zijn doel bereikt. Jammer dat een groot deel van ons volk politici zonder principes niet afstraft maar zelfs bejubelt en beschermt.

Politiek zonder moraal is heel normaal in Suriname, sinds 1980. Daarmee moeten we naar de volgende generaties.Of zouden we nu eens definitief moeten afrekenen met politieke chantage om onrechtmatige toekenning van percelen/concessies en andere voordelen, al zou dat uit het binnenland komen. Hoe doen we dat? Nu proberen en de ware gezichten dan ontdekken?

Het Vraaggesprek: Bent u de TV-interviewer, die de vraag stelt maar ook nog zelf beantwoordt, en de te interviewen meneer of mevrouw vrijwel geen kans laat om zijn/haar antwoord te formuleren laatstaan uit te praten? Leef je in grootheidswaan dat je politicus bent maar nooit hebt gedeugd in de politiek, dan nog meer materiële verrijking en invloed najagen? Je was totaal impotent en geflopt in de politiek.

Let dan op je cynische mond, je domme arrogantie en laat je valse betweterigheid achterwege. Speel je tipgever of ben je een ordinaire verrader? Ben je ook nog in de voetsporen van je “heilige vader” getreden die heel wat politici en zelfs eerbare burgers door het slijk haalde, met zijn zeer negatieve kritiek? Ben je geen zware belastingontduiker en wegsluizer van veel valutakapitaal, net als pappie? Niets ontgaat God, of we Hem de Almachtige, God de Vader, Jehovah, Allah of anders willen noemen.

Huiselijk geweld: Ik doe een beroep op de politie, de advocaten en rechters, om maar niet te denken dat het “zwakke geslacht” met name de vrouw in de relatie per definitie altijd de onschuldige is? Indien het huiselijk geweld niet door alcoholmisbruik is veroorzaakt, dan moeten we niet vergeten het enorm psychisch /geestelijk geweld, dat de uitlokkende, vaak scherp brutaliserende, scheldende hedendaagse vrouw in kwestie de man/echtgenoot aandoet. Die vrouw dreigt om zelfs bedgeheimen te openbaren en met “huisvuil” begint te smijten. Wordt de man alsmaar van huiselijk geweld en overspel verweten, of zijn het de vrouwen die uitlokkers van overspel steeds braaf en strak afwijzen?

Hoe komt dan het overspel tot stand? De leugen /onbetrouwbaar gedrag binnen het samenwonen neemt de overhand.Ook de vrouw is zeker mede-debet aan het hedendaagse huiselijk geweld en ook aan het verval van moraliteit.Ook de man moet geloofd kunnen worden als hij zich uitlaat over het geestelijk geweld dat de vrouw hem aandoet. Dus een beoordeling uit de bril van rechtvaardigheid en niet door emoties en gehaaste,domme conclusies.

Vergrootglas: de media en het volk moeten vaststellen wie en wat men noodzakelijk onder het vergrootglas moet zetten opdat recht en waarheid ons vrij mogen maken en we naar verheffing van ons volk kunnen geraken.Tot zover zijn we gegijzeld door de leugen, belangen en genot.

Willen we politieke partijen en politici onder een vergrootglas plaatsen , dan geen uitzondering.

Justus Reinhart

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.