Michael Miskin

PARAMARIBO – De nieuwe minister van Arbeid, voorlopig nog Milieu en Technologische Wetenschappen (ATM), Michael Miskin, zegt dat de regering van plan is om per 1 januari 2014 het aangekondigde Sociaal Zekerheidsstelsel een feit te doen zijn in ons land. De bewindsman zegt dat de werkzaamheden daartoe plaats vinden in het Tripartiete Overleg, dat een platform van overleg is tussen de regering, de vakbeweging en het bedrijfsleven. Intussen is er ook een ‘onderraad van ministers’ ingesteld die gecoördineerd de nodige ondersteuning zal verlenen vanuit de Raad van Ministers, om tot de daadwerkelijke realisatie hiervan te kunnen overgaan.

Miskin benadrukt dat er ten aanzien van een Algemeen Pensioenstelsel en de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) al ruim 40 tot 50 jaren discussies gaande zijn in ons land. Hij meent te weten dat bepaalde dienstverleners onzeker zijn over voornamelijk het inkomen, dat ze nu verdienen. De minister stelt voor dat er een tussen oplossing gezocht wordt om snel van start te kunnen gaan. Hij verwijst in dit verband naar een mogelijke oplossing voor de realisatie van de AZV.

“Ruim 80% van de bevolking heeft op een bepaalde manier al een voorziening om de ziektekosten te kunnen dekken. Dus moet er snel voor de resterende 20% van de bevolking een tussenoplossing worden gevonden. Pas hierna zal moeten worden nagegaan op welke wijze het geheel kan worden geïntegreerd”, legt de minister uit. Volgens de bewindsman zal op deze wijze het de regering zeker gelukken om een minimale Sociaal Zekerheidsstelsel voor een ieder, een feit te doen zijn per 1 januari 2014.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.