door Robin Rosario

PARAMARIBO – Errol Snijders, voorzitter van De Moederbond, heeft naast de 21 bonden die verweten worden geen contributie te betalen ook algemeen secretaris Murwin Leeflang en ondervoorzitter Johan Seedorf geschorst. Ze mogen geen activiteiten namens de vakcentrale ontplooien en bekleden geen functies meer.

In een schrijven gericht aan deze twee hoofdbestuursleden haalt Snijders aan dat zij De Moederbond in een kwaad daglicht hebben gesteld door allerlei uitspraken in de media. De voorzitter zegt gebruik te hebben gemaakt van artikelen hierover in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij wil tijdens de komende ALV vragen om deze twee personen uit hun bestuursfuncties te zetten.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.