Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is een organisatie die voldoet aan alle lokale en internationale wet – en regelgeving; daar doet de maatschappij geen concessies op.

Het waarborgen van veilige operaties is deel van onze plicht en de SLM zal nimmer bijdragen aan het
in gedrang brengen van de betrouwbaarheid van de Surinaamse luchtvaart.

Zo reageert de Vice-President Operations en Accountable Manager, Captain Steven Gonesh, namens de directie van de SLM op het artikel verschenen in het dagblad “Times of Suriname”, van vandaag onder de titel “Betrouwbaarheid Surinaamse luchtvaart in gedrang”.

Hieronder zijn verklaring:

De COVID-19-pandemie heeft voor de SLM, evenals ook voor andere Luchtvaart Maatschappijen, geleid tot zware tijden.

Het een en ander heeft als gevolg gehad dat wij helaas onze vliegtuigen hebben geretourneerd aan de lessors (leasebedrijven). De teruggave van de huur vliegtuigen is mede ook onderdeel van ons herstelplan.

De teruggave van de B777 heeft officieel plaatsgevonden op 5 januari 2022, nadat het vliegtuig op 28 december 2021 is ge-deregistreerd door CASAS. Alles in samenspraak en goed overleg tussen CASAS, SLM en Boeing.

Tot het moment van de technische teruggave, was de SLM contractueel verantwoordelijk voor het onderhoud van de B777.

De vliegoperaties van de SLM als AOC-houder worden tijdelijk uitgevoerd met inhuur-vliegtuigen (ACMI) welke geheel conform de Civil Aviation Regulations Suriname (CARS) plaatsvinden.

De SLM heeft nimmer haar vliegoperaties gestaakt en heeft nog een complete organisatie in place die zich dagelijks o.a. inzet t.b.v. de inhuur-operaties, maintenance-support diensten, inspecties /toezicht op de inhuur operaties en werken aan het voorzien in eigen vloot binnen afzienbare tijd.

Het dan ook verspreiden door bepaalde media van informatie die niet de correcte weergave geeft van zaken, zorgt dan ook voor onnodige commotie en stemmingmakerij.

De SLM zal zich beraden welke juridische stappen te ondernemen tegen dit medium die naar de autoriteit CASAS, maar
daarmee ook naar de SLM, zeer belastende zaken meent te publiceren en voorbij gaat aan het hoor en wederhoor beginsel.

De SLM betreurt de berichtgeving, en voelt zich verplicht naar de gemeenschap aan te geven dat zij zich volledig houdt aan wet – en regelgeving, in constant overleg is met de diverse nationale – en internationale autoriteiten w.o. CASAS, FAA en EASA, om zodoende de veilige operaties te kunnen waarborgen.

Immers, “Flying on Trusted Wings” is geen reclame maar typeert ons gedrag, attitude en commitment.

Wij wensen aan onze zeer gewaardeerde passagiers en toekomstige passagiers nog vele goede vluchten toe met de SLM, aldus Captain Steven Gonesh.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.