Op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar (2012 – 2013) heeft het DNA – lid Ronny Asabina zich op 5 scholen in Brokopondo georiënteerd. Het doel van deze oriëntatie was om na te gaan op welke wijze de eerste schooldag is verlopen. ‘De aangetroffen situatie en omstandigheden op de bezochte scholen zijn verre van ideaal en in schril contrast met de recente jaarrede van de president en de toespraak van de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling aan de vooravond van het nieuwe schooljaar’, zegt Asabina. De problemen behelzen overvolle bussen, routes die niet volledig worden uitgereden, leerlingen die lange afstanden moeten afleggen om de bus te pakken, onbevoegde chauffeurs, leerlingen die zonder zwemvesten worden vervoerd, dienstwoningen die in deplorabele staat verkeren, schoolterreinen die begroeid zijn met onkruid, waterproblemen, godsdienstruzies, overvolle lokalen en lokalentekort.  Asabina doet verslag.

‘Het onderwijsproces op deze school te Klaaskreek kon niet worden opgestart, vanwege een godsdienstruzie. Een deel van de dorpelingen is niet te spreken dat 7 leerkrachten die het ‘volle evangelie’-geloof belijden deze geloofsovertuiging aan de kinderen onderwijzen. De bewoners eisen het onmiddellijke vertrek van deze leerkrachten.’ Een krutu tussen de rayoninspecteur van politie en de ontevreden dorpelingen, bijgewoond door de plaatselijke onderwijsinspecteur, mevr. Velantie, en Asabina heeft niet erin geresulteerd dat de actie is opgeheven.

Te Nieuw Lombe  worden de schoolkinderen vervoerd zonder zwemvesten. ‘Er komt geen druppel water uit de waterbakken te Kompagniekreek. De leiding van de school was genoodzaakt om de school vroegtijdig te sluiten. Voorts is er een tekort aan leerkrachten, mede vanwege het tekort aan dienstwoningen.’

‘Het schoolerf staat onder wied op Mulo Brokopondo Centrum. De school beschikt niet eens over een tuinman. Voorts is er sprake van een tekort aan lokalen in combinatie met overvolle klassen. De situatie is zo erg dat scholieren zijn ondergebracht in een ruimte van het Nucleus Centrum en van de Brokopondo Vocational and Training Centre.’ Vermeldenswaard is dat Asabina een klas met 44 scholieren heeft aangetroffen. ‘De dienstwoningen te Tapoeripakreek verkeren in een zeer deplorabele staat. Ook is er een tekort aan lokalen, zodanig dat de mediatheek is omgevormd tot een leslokaal.’

Te Balingsoela doet zich het probleem van dienstwoningen ook voor. ‘Door een tekort aan stroomtoevoer is het meer regel dan uitzondering dat de leerkrachten elektriciteit moeten ontberen.’ De leerlingen van de school te Lebi Doti moesten op dag 1 van het nieuwe schooljaar onderwijs ontberen. Vernomen is dat slechts 9 van de 23 leerkrachten op locatie aanwezig waren en dat de school te kampen heeft met een schrijnend tekort aan water. Asabina is verontrust over de situatie op deze scholen.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.