PARAMARIBO- Voor Jan Srudjnarainsingh Soebhag, beleidsadviseur op het Ministerie van Binnenlandse zaken,  is schrijven een grote hobby. “Naarmate je verder gaat met onderzoeken kom je interessante dingen tegen en het is fijn om die neer te pennen”, verwoord hij zijn liefde voor het schrijven voor de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling.

Hij bracht Minister Shirley Sitaldin vandaag een bezoek in verband met zijn jongste publicatie.

Soebhag gaf kort geleden het boek “Nazaten van Hindostaanse immigranten in de schijnwerper” uit. In dit papierwerk pent de gedreven schrijver behalve het verhaal van de nakomelingen over de ouders en voorouders, ook het leven van de kinderen als onderdeel van de Hindostaanse diaspora in Suriname neer. Hij tracht hiermee “het echte verhaal” van de Hindostanen zo letterlijk mogelijk te vertellen.

Volgens Soebhag hebben de Hindostaanse immigranten vanaf hun komst naar Suriname in samenhang met cultuur, het sociale aspect en hun leefwijze invulling gegeven aan de opbouw van hun toekomst in Suriname. Hij is verder ook belast met het Bhasa tijdschrift dat minimaal 4 maal per jaar uitkomt. Deze publicatie handelt voornamelijk over taal, cultuur en geschiedenis.

Na het boek in ontvangst te hebben genomen wees de minister op het belang van geschiedschrijving voor onze multi-etnische samenleving. De minister merkte op dat het heden beter begrepen kan worden als men weet over het verleden. De bewindsvrouw sprak haar erkenning uit over het werk en bemoedigde de schrijver om door te schrijven.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.