SIO: dialoog aanname amnestiewet in Suriname

De aanname van de amnestiewet in Suriname op 4 april 2012 door de Nationale Assemblee in Suriname heeft zowel binnen als buiten Suriname allerlei tongen losgemaakt, variërend van bezorgdheid, verontwaardiging tot resolute afwijzing en zelfs vijandigheid. Ook in Nederland vindt deze discussie tussen voor- en tegenstanders in alle hevigheid plaats.

Het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) vindt dat de veelbesproken aangenomen amnestiewet primair een zaak is van het Surinaams volk. Maar gelet op de 345.000 in Nederland wonende Nederlanders met een Surinaamse achtergrond is het erg belangrijk om de verschillende standpunten bij elkaar te brengen. Daarom heeft het SIO besloten als verbinder en facilitator op te treden door partijen in de gelegenheid te stellen om hun standpunten kenbaar te maken middels een dialoogbijeenkomst.

De dialoogbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 mei 2012 van 14.00 uur tot 17.30 uur in het Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240 in Amsterdam-Zuidoost. Een ieder die een constructieve bijdrage aan deze dialoog wenst te leveren is van harte welkom. U kunt zich aanmelden via info@sioweb.nl. Aanmelding is verplicht! Deelnemers ontvangen een bevestiging met het programma en een routebeschrijving.

Dit bericht is afkomstig van Suriname | Waterkant.Net. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.