De inzegening van het project Twee leerlingen van de Sint Ferdinandschool in het district Para hebben vanmorgen, geholpen door twee bouwvakkers, de eerste steen gelegd voor de bouw van vier extra lokalen. Deze uitbreiding is noodzakelijk, daar het gebouw waarin twee vijfde klassen voorheen gehuisvest waren, vrijwel volledig vervallen is. Schoolleider Peter Draaibas zei dat het niet langer verantwoord was lessen te verzorgen in dit gebouw, waardoor de leiding genoodzaakt was de vijfdeklassers in de bestaande, reeds bezette, lokalen te huisvesten. Samen met Raymond Sapoen, die ex-leerling is van de Sint Ferdinandschool en er acht van zijn schooljaren heeft doorgebracht, is het initiatief genomen te beginnen met de bouw van deze vier lokalen. Sint Ferdinandschool doet eerstesteenlegging voor bijbouw vier lokalen Samenwerken In de vier te bouwen lokalen zullen twee vijfde klassen, een muzieklokaal en een mediatheek worden gehuisvest. Sapoen zei dat volgens afspraak in elk geval de lokalen voor de twee vijfde klassen af zijn bij de opening van het nieuwe schooljaar. De voormalige Onderwijsminister toonde zich verheugd dat ouders en bedrijven in die woonomgeving reeds een bijdrage hebben geleverd, maar hoopt dat er zich nog meer aanmelden. Sint Ferdinandschool doet eerstesteenlegging voor bijbouw vier lokalenHet gebouw waarin de vijfdeklassers voorheen les volgden De totale kosten zijn begroot op ruim SRD 100.000 en lang niet alle middelen zijn nog binnen, maar gehoopt wordt dat gaandeweg het bouwproces overheid en gemeenschap inkomen, zodat de school tijdens haar 85-jarig bestaan op 4 november a.s. alle bouwwerkzaamheden afgerond kan hebben. Middelen De middelen die tot nu toe zijn verkregen, zijn afkomstig uit fondswerving en bijdragen van ouders, bedrijven en organisaties in de buurt. Sapoen heeft onder meer financiële en materiele ondersteuning gegeven, onder meer door een aannemer ter beschikking te stellen. Sint Ferdinandschool doet eerstesteenlegging voor bijbouw vier lokalenDoor de krappe behuizing zijn leerlingen genoodzaakt voorlopig in deze ruimte les te volgen. Directeur Ricardo Kensmil was bijzonder enthousiast over dit project en zegde vanmorgen een financiële ondersteuning van SRD 15.000 toe. “Voorlopig. Het kan meer worden, maar dat is een beetje afhankelijk van de overheid, want het is subsidiegeld,” aldus Kensmil. Echter was de RKBO-directeur ervan verzekerd dat door met mekaar samen te werken, het moet lukken dit project tot een succesvol eind te brengen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.