Door Robin Rosario

PARAMARIBO – Parlementsvoorzitter Jenny Simons werkt hard aan een oplossing voor het occupatieprobleem. Zij geeft aan dat zij persoonlijk tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd hieraan te zullen werken. Het probleem is echter dat voorgaande regeringen occupatie hebben gedoogd.

Een presidentiële commissie waarin ook vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken en Ruimtelijke Ordening, Grond,- en Bosbeheer zitten, heeft uiteindelijk een model gevonden. De eigenaren van percelen die zijn geoccupeerd zijn opgespoord en zijn al gesprekken met ze gevoerd.

Zij krijgen een ander stuk terrein van de overheid toegewezen. Simons wijst erop dat het probleem niet eenvoudig is. Zij ontkent dat een deel van een sportveld te Rahimal I door de regering is ingetrokken. Zonder medeweten van de regering hebben personen een deel van het terrein geoccupeerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.