door Robin Rosario

PARAMARIBO – Volgens DNA-voorzitter Jenny Simons wordt de terugroepwet verkeerd geïnterpreteerd. Door deze wet toe te passen op de leden Diana Pokie en Waldi Ajaiso is men voorbijgegaan aan de eed die parlementariërs afleggen. Daarin staat dat zij naar eer en geweten het volk zullen dienen en middellijk noch onmiddellijk giften zullen accepteren noch geïntimideerd moeten zijn. Zij vertelt dat een partij niet op de kandidatenlijst staat maar een persoon.

Simons zegt niet tegen terugroeping te zijn, maar vindt dat deze  gelegenheidswet anders moet worden toegepast.

Het is volgens haar niet de bedoeling van de wetgever geweest om die wet bij elk meningsverschil tussen partij en lid toe te passen anders zouden parlementariërs niet voor vijf jaar gekozen worden.  Er zijn vastgestelde redenen om een lid terug te roepen. Simons geeft twee aan, afwezigheid gedurende vijf maanden of een gevangenisstraf. Ook de voorzitter wacht het vonnis van de rechter af. Zij weet wel dat rechters in verschillende rechtszaken terugroeping niet hebben toegestaan.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.