Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer(RGB) zegt dat Michel Sjak Shie onterecht 360 hectare grond van de Surinaamse Cultuurmaatschappij NV Mariënburg heeft verkocht aan Intertrade Investment. Shak Shie is projectdrager van de Surinaamse Cultuurmaatschappij NV Mariënburg. Hij heeft het terrein voor SRD 1.102.901 verkocht. Dit terwijl hij juist ervoor moest zorgen dat alles van de NV terugkwam in de boezem van de staat. Het was VHP-parlementariër Mahinder Jogi die deze zaak in het parlement aankaartte. Er is volgens hem hier duidelijk sprake van corruptie en wenst hij van de minister te weten wat het vervolgtraject inhoudt daar de minister zelf aangeeft dat Shak Shie als vereffenaar niet bevoegd was om staatseigendommen te verkopen. Jogi wenste ook te weten als het bedrag gestort is op de rekening van de staat. Ondertussen heeft Intertrade Investment het terrein verkaveld. Er worden volgens Jogi kavels te koop aangeboden voor Euro 20 per m2. Het is niet duidelijk wat er zal gebeuren met de ongeveer 50 gezinnen die tientallen jaren op het terrein wonen. De meeste gronden in Commewijne vallen onder de Surinaamse Cultuurmaatschappij NV Mariënburg en hebben als titel allodiale eigendom en erfelijk bezit, waarvoor toestemming nodig is van de minister van RGB. Deze toestemming is volgens Relyveld in deze zaak niet gevraagd en dus ook niet verkregen. De verkoper in deze heeft slechts een machtiging tot vereffening en niet om te voorkomen. Naast de vereffening is in de machtiging aangegeven dat alle activa en passiva wederom aan de republiek Suriname moeten worden afgegeven. Relyveld zegt deze kwestie binnen de Raad van Ministers en met zijn collega van Landbouw Veeteelt en Visserij te hebben besproken, omdat de rechtspersoon in kwestie een werkarm is van LVV. Voorgesteld is om zo gauw mogelijk actie te ondernemen om de machtiging in te trekken. De minister ging niet in op de vraag als het bedrag is gestort op de rekening van RGB. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.