PARAMARIBO- De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft vandaag in haar partijcentrum de Olifant, in het kader van haar trajectvoorbereiding naar de komende verkiezingen toe, een succesvolle studiedag gehouden met als thema “VHP actieplan 2013-2015”. In zijn openingswoord benadrukte voorzitter Chan Santokhi het nobele nationale streven waar de nieuwe VHP onder zijn leiding voor staat.

“De VHP beschikt over een enorme verscheidenheid aan intellectuelen. Laten wij dit intellect bundelen en tezamen met die van onze partners inzetten voor het ontwerpen en formuleren van ontwikkelingsplannen die progressie en welzijn voor de gehele Surinaamse samenleving zullen garanderen”, oreerde de voorzitter.  Hij drukte voorts participanten op het hart in hun bijdragen aan het actieplan de pluriformiteit van de Surinaamse samenleving steevast het leidend beginsel te laten zijn.

Aan deze partijbijeenkomst namen deel: het hoofdbestuur, vertegenwoordigers van de adviesraad en het wetenschappelijk bureau, veldcoördinatoren, en overig topkader. Deze werden na het officiële gedeelte opgesplitst in een zestal werkgroepen waarbij elke groep een kiesdistrict of geografische afbakening als studieobject kreeg toegewezen.

De studiedag, die op deskundige wijze werd geleid door twee gerenommeerde consultants, werd in de late namiddag afgesloten met de adoptie van een reeks voorstellen en aanbevelingen die verder verwerkt zullen worden in een later uit te geven slotdocument.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.