Intussen, na een verslag gelezen te hebben, en verder Scrappy gehoord te hebben op de webradio en TV, over de vermeende bedreiging aan zijn adres, wens ik het volgende te stellen voor de bijstelling over opinievorming in deze kwestie.

Zou het een beller-bedreiger kunnen zijn geweest, die mogelijk uit eigen geledingen en contreien van Scrappy komt, of uit de hoek van de personen die achter dat discutabel lied staan en de zaak etnisch willen laten escaleren? Helaas voor hen, want dat doel is niet bereikt. Het doel achter de productie van dat lied “Tien Koeien “was de Hindostaanse bevolkinsggroep belachelijk te maken.

Niets meer dan dat. Ook niet wat meneer de tekstschrijver S. Gerlings zou hebben beoogd, zoals hij op de TV verkondigde “om de afstand tussen genoemde bevolkingsgroepen van de Dyuka-boi en de Hindostaanse Rubia te kunnen meten. Siegfried Gerlings is niet een socioloog?! Worden er onjuistheden in het lied vermeld, dan is het terecht dat er boze reacties komen. Of mocht dat niet?

Een reactie was de rake “Tien Cheplattie”. Kan die Djuka-jongen die zo droomt om de Hindostaanse Rubia te kunnen bezitten, haar op den duur behoorlijk en op duurzame wijze verzorgen en niet voor of na de geboorte van het eerste kind, al weglopen met een ander? Scrappy zou naar de politie zijn geweest, maar is het tot een aangifte gekomen?

Nee! Naar de Politie stappen, zou hem geloofwaardig maken dat hij door een Hindostaan bedreigd zou zijn. Zijn verhaal klopt dus van geen kant, te meer hij de vraaggesprekken besluit met de teleurstelling uit te spreken dat de illegale verkoop van copy-CD’s hem nog zwaarder dwarszit, dan de bedreiging. Dus Scrappy durft niet naar de PG, voor nader verhoor.

Hij heeft het steeds over gehad dat hij zich bedreigd voelt en niet dat hij bedreigd is. Intussen zijn er heel weinigen in Suriname en in Nederland die geloven dat Scrappy door een Hindostaanse burger zou zijn bedreigd. Maar Scrappy heeft oneerlijke informatie rondgestrooid over de bedreiging en daarmee aangezet tot etnische haat, onder andere onder zijn bosland-aanhang, dat direct aanneemt wat Scrappy zegt en niet de feiten toetst.

Jammer is dat enkele mediabedrijven Scrappy groter hebben gemaakt dat hij werkelijk is door hem steeds de ruimte te bieden, met de nodige raciale bijval om zijn etnische frustraties te laten ventileren.Daartoe aangezet door heel wat bekrompen lieden die nog steeds niet zien dat Scrappy heeft gepoogd op heel goedkope wijze in de publiciteit te blijven. Scrappy moet zich dus diep schamen.

Wie hebben er belang bij om de aandacht van het hele land op Scrappy te vestigen en de aandacht af te leiden van het geval Dino of het kwaadaardig en luguber incident van het levend verbranden van de Chineze winkelier in het boslanddorp Nw. Koffiekamp, waarbij de overheid werd aangewezen als veroorzaker van die etnische zuivering. Of ook niet praten over een mogelijk snel aankomende devaluatie over valutaschaarste en mogelijke lastenverzwaring ten nadele van de burgerij om politiek falen te compenseren? En hoe gaan we om met de toenemende harde criminaliteit? Scrappy, het binnenland wordt onveiliger.

Duidelijk moet zijn dat met de etnische pesterij, zoals Scrappy en zijn adviseurs of meesters hebben geprobeerd, de kloof door hun toedoen juist vergroot wordt. Immers de geplaagde partij zal niet bij de pakken neerzitten en een gepaste koekje of liedje uit dezelfde deeg fabriceren. Zijdelings wordt vernomen dat vele Hindostanen zich wel ergeren dat de toneelgroep van Clifton Braam/ Vrieze die er steeds werk van maakt om de Hindostaan opzettelijk als achterlijk en in een tradionele kledingsstuk te presenteren in diverse advertentie-TVclips.

Braam zou steeds de rol van een verheven geschoolde “Guyanees” vertolken. Die afkeurenswaardige intentie van belachelijk maken van een andere etnische groep, zal niet zonder gevolgen blijven, zeggen velen en kan ik dat zeer zeker indenken. Die onvrede ving ik vorig jaar 2012 op tijdens een kort verblijf in Suriname. Tijdens de recente Carifesta is ook zo’n clip van de dansende Vrieze vertoond, dat moest inhouden om de Hindostaan te informeren over Carifesta, maar dat echt nergens op sloeg, vond ik ook.

Zowel in Nederland als in Suriname. Braam moet rekening houden dat hij als uitdenker en uitlokker, eens de rekening zal moeten betalen, als hij daarmee voortgaat en de bestaande clips op de TV niet ten spoedigste reviseert. De gevoeligheden zijn er en moeten we geen negatieve reacties uitlokken. Vrede en Harmonie bewaren is een collectieve verantwoordelijkheid in een plurale samenleving. Dat u daarmee rekening zal houden en mijn wenk zal respecteren.

Mr. Mitchell Klaverweide

(Nederland)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.