GFC NIEUWSREDACTIE- “Sommige oppositiepartijen zien dat de zwaarste strijd is gestreden en nu komt men aan dansen om de macht weer te nemen. Dat mogen wij nimmer toestaan”.

Dit zei Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van regeringscoalitiepartij VHP, tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van coalitiepartners in Nederland.

Santokhi: “wij zijn verantwoordelijk om de coalitie te leiden. Dat drijft ons dagelijks om datgene te doen wat we het volk hebben beloofd. Onze wederzijdse aanwezigheid geeft de verbondenheid aan tussen Suriname en Nederland. Na 1 jaar hebben wij een zodanig fundament gelegd om de samenwerking te herstellen.”

“Volledig, dus op economisch, cultureel en alle andere fronten zullen wij de relatie moeten uitdiepen, versterken en tillen naar het hoogste politiek niveau.”

“Deze regering is geen populistische regering. Wij willen nog in dit termijn de crises oplossen. De druk neemt overal toe, echter is het mooi om te zien dat de diaspora nooit vergeten is te helpen. We zullen dit land redden en dat is mijn belofte,” aldus Santokhi.

Lachman Soedama, de voorzitter van VHP Nederland, gaf aan verheugd te zijn met dit bezoek terwijl PL Nederland boog op een vruchtbaar bezoek met positieve ontwikkelingen voor toekomst. NPS Nederland vond het een hele eer en keek uit naar de resultaten van dit bezoek terwijl.

Gilmar Macknack van ABOP Nederland haalde aan dat na 12 jaar zij een president hebben die uit is op een vruchtbare samenwerking.

Santokhi: “soms lijkt het alsof de moederpartij de satelliet partijen in Nederland is vergeten. Dat is absoluut niet zo. De crisis eist tij en ontij veel aandacht waardoor samenkomen en samen optrekken misschien nu niet overal zichtbaar is.”

“We zijn nu echter in de tweede fase van ons herstelplan. Het is ons gelukt om binnen een jaar de economie op rails te krijgen. Dit herstel is op eigen kracht bewerkstelligd. Nu komen er financiële injecties voor de komende 3 jaar van organisaties als o.a. de IDB, het IMF en de Wereldbank.”

“De druk op de samenleving is zwaar en voelbaar. Maar er is vertrouwen dat het goedkomt. Nu kunnen wij onze eigen durf, moed en leiderschap tonen.”

Santokhi gaf verder aan dat de regering bewust er niet voor heeft gekozen om een populistisch beleid te voeren. “Dat doen we niet. Op basis van verantwoordelijkheid gaan we ervoor zorgen dat wij bijvoorbeeld nog deze maand overeenstemming bereiken met de vakbonden. Nog voor de school begint. Un sabi tak a de fanowdu.”

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.