Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) in Suriname heeft zondag haar 73-jarig bestaan herdacht.

De VHP werd opgericht op 16 januari 1949, onder de naam “Verenigde Hindostaanse Partij” (VHP), ter bevordering van het nationaal welzijn van het Surinaamse volk.

In november 1973, onderging de partij wederom naamsverandering in “Vooruitstrevende Hervormings- Partij” teneinde de partij toegankelijk te maken voor het breder publiek, dus voor alle Surinamers.

De legendarische leider Jagernath Lachmon, was de oprichter, tevens eerste voorzitter van de VHP, tot 18 oktober 2001, Jnan Adhin van 19 oktober 2001 tot 22 december 2001, Ramdien Sardjoe van 2001-tot 2011 en daarna de Chandrikapersad Santokhi tot heden.

Op 15 januari werden op het presidentieel paleis partijleden gedecoreerd, voor bewezen trouwe
diensten aan de partij en land en volk.

Het 73-jarig bestaan van de partij werd vanwege de huidige COVID-19-situatie op aangepaste wijze herdacht. Gisteren 16 januari werd op het partijterrein, ‘De Olifant” bij het standbeeld van de oprichter wijlen Jagernath Lachmon een krans gelegd.

In het bijzijn van de voorzitter van de partij, Chan Santokhi, leden van het dagelijks bestuur, voorzitter van het partijcongres alsook de erevoorzitter, werd door geestelijken dank en zegen uitgesproken.

Voorzitter Santokhi sprak de partij structuren, werkarmen, partijleden en overige toe. De toespraak was ook virtueel te volgen.

Hij gaf onder andere aan dat de partij midden in de samenleving staat, in een proces van hervorming en innovatie, met sociaal- maatschappelijke ondersteuning van relevante groeperingen uit de samenleving.

Santokhi gaf verder aan dat de verantwoordelijkheid, die het volk de VHP heeft gegeven en vertaald is geworden in 20 zetels, boekdelen spreekt en daarmee rekening gehouden moet worden.

Maar we gaan niet uit de weg voor die verantwoordelijkheid”, gaf de partijvoorzitter aan. Volgens de VHP-voorzitter, is de VHP een partij die ervoor zorgt om Suriname te redden en dat ook weer heeft gedaan na de verkiezingen van 2020.

De regering, waar de VHP deel van uitmaakt is erin geslaagd, de neergang in de economie en samenleving te stoppen, en dat zij bezig is de neergang om te buigen, naar economische groei.

De VHP-voorzitter gaf eveneens aan de officiële start van de politieke campagne naar 2025 toe, waarbij gewerkt moet worden op twee sporen, te weten, een traject van de VHP als partij.

Hierbij moet worden doorgegaan met wat de partij de verkiezingswinst heeft bezorgd, de Orange Movement, extra aandacht moet worden besteed aan binding, diversiteit en landelijke positionering.

Het tweede traject is het regeer traject, waarbij voorop staat, duurzame ontwikkeling. Het is de regering na anderhalf jaar gelukt van een bankroet land een land te maken met besparingen en dit door eigen kracht en kader.

Gefocust zal worden op projecten die merkbaar zullen zijn voor de samenleving, in dat kader zijn er twaalf beleidsdomeinen, waar ministers verantwoordelijk voor zullen zijn, ondersteund door technisch kader.

De hernieuwde website van de VHP werd officieel gelanceerd. De voorzitter gaf ook aan dat binnen niet al te lange tijd de partij zal beschikken over eigen televisie, radio en social mediakanalen.

Ook de huis-aan-huis en wijkbezoeken zullen worden opgepakt, zodra de COVID-situatie dat toelaat. De gemeenschap zal op adequate wijze op de hoogte worden gehouden van de projecten die worden uitgevoerd en die gepland staan.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.