“Give a little to change a lot”, klinkt het motto van de organisatie Social Army die zondag kinderen een leuke dag heeft bezorgd. President Chan Santokhi was bij die gelegenheid eregast en heeft vergaderd met het bestuur waarbij hij enkele toezeggingen gedaan heeft waaronder het geven van steun aan de organisatie. Het gaat bij deze om zaken jongeren rakende. Mitch Matroos, voorzitter van Social Army, spreekt van een positief onderhoud.

Tijdens de meeting tussen de leiding van Social Army en de president zijn er enkele issues besproken. Deze betreffen, naast directe zaken van Social Army, ook hulp voor jonge volwassenen met grondproblemen, woningbouw, zelfbouw, werkgelegenheid. De regering wil ondersteunend werken naar de jongeren toe, die ideeën kunnen aandragen met betrekking tot werkgelegenheid in public-private-samenwerking en zal tevens ondersteuning verlenen voor een jongerenbeleid.

Beeld: CDS

Het bestuur van Social Army heeft eerder bij de voorgesprekken van de Nationale Dialoog het staatshoofd uitgenodigd. Een van de uitkomsten van het vooroverleg is dat er een Instituut van Jongeren moet komen op het Kabinet van de President. De organisatie wordt geleid door een jong team en de president heeft hen gevraagd om kandidaten voor te dragen die het werk op kabinet’s niveau kunnen doen voor de jongeren in de samenleving.

“De besluiten die we nemen zijn voor de toekomst en betreft de jongeren op een directe manier, het is zaak dat zij ook worden betrokken”, stelt het staatshoofd. President Santokhi is van mening dat deze jonge organisatie, die zich richt op sociale projecten, belangrijk is voor de samenleving met name de jongeren.

Matroos geeft aan dat de organisatie, die inmiddels al vier jaar bestaat, elke maand minstens twee evenementen organiseert. Deze evenementen zijn gericht op sociaal zwakkeren, jongeren en projecten in het binnenland, waaronder het oprichten van een mediatheek en het voorzien van bewoners die alles kwijt waren geraakt wegens wateroverlast.

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.