De totale samenleving moet afrekenen met opportunistische vakbondsleiders. Vakbondsleiders die hun positie misbruiken, zogenaamd ten behoeve voor het behoud van rechten van werknemers, om regeringen en systemen te vernietigen.

Vakbondsleiders die door hun acties en handelingen de veiligheid van de Staat Suriname in gevaar brengen, terwijl ze aan de andere kant bezig zijn zich te verrijken of een bepaalde posite voor zichzelf en hun naasten te garanderen, cq veilig te stellen. De buitensporige macht die zij zichzelf toebedelen, misbruiken zijn voor hun eigen profijt.

Voorbeelden te over

Er zijn een heleboel voorbeelden die ik zou kunnen aanhalen. Hieronder volgen slechts enkele:

- Een CLO-voorzitter die raasde en tierde  tegen de heer Desi Bouterse vanwege de 8-decembermoorden, hangt nu aan de lippen van dezelfde persoon. Hij maakte gebruik van zijn positie door zijn zoon te laten benoemen tot directeur van de Nationale Loterij Suriname. Hooghart is zelf jaren directeur geweest van dit bedrijf. De Raad van Ministers onder leiding van Robert Ameerali heeft goedgekeurd dat zijn zoon overneemt. Dit is slechts 1 voorbeeld.

- Hugo Blanker die nu tekeergaat tegen de directie van het Planbureau en zogenaamd gerechtigheid wenst. Tijdens de periode van ex-minister Raymond Sapoen op Onderwijs was het dezelfde Blanker die misbruik maakte van zijn praatprogramma (een programma dat hij toen namens het ministerie presenteerde en betaald werd door het ministerie) op Radio Apintie om de minister, de staf en het ministerie in een kwaad daglicht te plaatsen. Dit omdat hij meende als hoofd van de voorlichtingsdienst niet juist was ingeschaald. Het programma werd gebruikt voor politieke doeleinden en had niks weg van voorlichting. Voor voorlichting had hij overigens geen tijd.

Hij ging zelf zover door apparatuur van de Voorlichtingsdienst weg te dragen, omdat hij van oordeel was dat de minister die voor politieke doeleinden gebruikte. Apparatuur van de staat die tienduizenden dollars hebben gekost en die overigens nooit terug zijn bezorgd. De Raad van Ministers zwichtte en zijn salaris werd opgetrokken, terwijl hij de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt had. Hij kreeg het geld met terugwerkende kracht en mag flink gaan rentenieren. Nog steeds toucheert hij gelden van het ministerie met het zogenaamde project voor de 3-jarigen. Ondeskundigen houden zich bezig met screening van kinderen en ontvangen lekker makkelijk geld van het ministerie. Een project dat overigens nooit is geëvalueerd. Het is niet duidelijk waarom niet vanuit de leiding van het ministerie wordt ingegrepen.

- Kenneth Themen die de gewezen minister van Onderwijs, Shirley Sitaldin, het bewust moeilijk maakte. Ten tijde van Sapoen was de man beleidsadviseur en beloofde hem alle ondersteuning. De bushouders hebben geen moment actie gevoerd, ondanks zij hun gelden niet op tijd kregen. Themen was falikant tegen de benoeming van Sitaldin en heeft zich vanaf het begin tegen haar verzet. Elk moment werd het onderwijsproces verstoord.

-Wilgo Valies is een triest geval. Daarover is de laatste dagen al veel gezegd.

Zo kan ik doorgaan, maar ik wil besluiten met de samenleving op te roepen af te rekenen met zulke vakbondsleiders. Volgt u de verrichtingen en maakt u de balans op. Zonder in detailles te gaan, noem ik nog op: Errol Snijders, Gustaaf Gallant, John Seedorf en Murwin Leeflang. Er zijn nog meer voorbeelden, maar wij laten het hierbij.

Een waarachtige Surinaamse burger

In de rubrieken ‘Ingezonden/ Aangeboden’ stelt GFC een ieder in de gelegenheid om een eigen mening of visie te geven op alle actuele ontwikkelingen en/of relevante onderwerpen. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de visie en/of de mening van de redactie.  De redactie heeft het recht om de stukken wel of niet te plaatsen, in te korten of te redigeren, zonder de mening en/of visie van de inzender aan te tasten. Er worden alleen stukken geplaatst die behoudens een ieders verantwoordelijkheid voldoen aan wat gesteld wordt in de Surinaamse wetgeving.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.