BIJ DE SURINAAMSE Dambond lijkt de rust (voorlopig) teruggekeerd. Er was sprake van spanningen tussen bestuursleden wat leidde tot het aftreden van het bestuur onder voorzitterschap van Franklin Todie. Op 11 januari werd een interim-bestuur aangesteld met een mandaat van twee maanden om orde op zaken te stellen.

De belangrijkste taak was bestuursverkiezing organiseren. Dat gebeurde in januari, maar door een chaotisch verloop werd de vergadering verdaagd en op 17 februari werd een tweede poging gewaagd. Om dezelfde reden kon geen verkiezing worden gehouden. Uiteindelijk leek de rust weergekeerd en de leden werden opgeroepen voor 12 maart.

Een merkwaardige redenering, want terwijl de groep-Waarde dit bestuur niet erkent, heeft ze wel deelgenomen aan door ditzelfde bestuur georganiseerde vergaderingen en verkiezing

Het interim-bestuur belastte een verkiezingscommissie onder leiding van Robur Levens met de organisatie. Er werden twee kandidatenlijsten ingediend respectievelijk geleid door Ro Waarde en Dewsaran Sital. Kort voor de verkiezing ontstond er weer heibel en de groep Waarde verliet voortijdig de vergadering. Het interim-bestuur en de verkiezingscommissie vonden echter dat er geen reden was om voor een derde keer de vergadering uit te stellen.

Alle zes aanwezige lidverenigingen stemden op de lijst Sital. Nadat de uitslag bekend was ontstond er weer heibel. De groep-Waarde accepteerde de uitslag niet en diende een motie in met haar bezwaren. Daarbij valt vooral op dat de groep het interim-bestuur beticht van onrechtmatigheid, omdat het maar uit vijf leden bestaat, wat volgens haar tegen de statuten is en dat het mandaat tot en met 11 maart gold.

Een merkwaardige redenering, want terwijl de groep-Waarde dit bestuur niet erkent, heeft ze wel deelgenomen aan door ditzelfde bestuur georganiseerde vergaderingen en verkiezing. Althans, ze heeft haar kandidatenlijst ingediend. Bovendien heeft de groep bij ditzelfde, door haar niet erkende interim-bestuur, een motie ingediend  met bovengenoemde bezwaren. Een ander bezwaar gaat over het niet toelaten van vijf nieuwe lidverenigingen tot de verkiezing. Ook hiervoor wordt de aandacht van het niet erkende tussentijds bestuur gevraagd.

De meest voor de hand liggende weg in een dergelijke situatie is dat de rechtmatigheid via een kortgeding wordt betwist en de rechter een uitspraak wordt gevraagd om de impasse te doorbreken.  Wat de groep-Waarde zal doen is niet gezegd. Intussen heeft het gekozen bestuur-Sital zijn eerste vergadering gehouden en is de eerste activiteit voor dit jaar, een sneldamtoernooi zondag goed verlopen. Het merendeel van de lidverenigingen van de dambond was aanwezig. Aanhangers van de oppositiegroep lieten verstek gaan.

Een gevaarlijk element in de eerder geschetste chaotische situatie is dat de ook internationaal hoog aangeschreven dammer Guno Burleson het woord ‘racisme’ binnen de bond in de mond heeft genomen, zonder dit te onderbouwen.  Gezien de politieke ontwikkelingen in het land is deze beschuldiging spelen met vuur.

Een poging van de groep-Waarde om in overleg met de groep-Sital één kandidatenlijst samen te stellen leed schipbreuk, omdat volgens informatie Sital dat niet wilde. Dit zou een mooie gelegenheid zijn geweest om weer alle neuzen in één richting te krijgen en te bouwen aan het (definitief) terugkeren van rust in de damwereld. Of de ontevreden leden, verenigd in de groep-Waarde, de strijdbijl zullen begraven en het bestuur-Sital alsnog zullen erkennen en zullen meewerken aan wederopbouw van de bond, moet nog blijken.

Dit bericht is afkomstig van de Ware Tijd. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.